7 skrämmande fakta som visar varför vi måste ta ställning för flickors rättigheter

Mängder av flickor runt om i världen har begränsad makt över sina liv. De har inte kontroll över sin nuvarande situation, inte över framtiden – och inte heller över sina egna kroppar.

De får inte bestämma om, när eller ens med vem de vill gifta sig och skaffa barn – och förutom de förödande konsekvenser som kan uppstå i samband med tidiga graviditeter så tvingas flickorna ofta ur skolbänken med krossade drömmar om utbildning och en självständig framtid.

Det här måste få ett slut. Genom att skriva under Plan International och Newsners gemensamma namninsamling står du upp för flickors rättigheter – och här är 7 skrämmande fakta som visar varför vi måste ta ställning omedelbart.

1.

Varje år tvingas uppskattningsvis två miljoner flickor under 15 år att föda barn – vilket innebär att ungefär 5 500 unga flickor blir mammor varje dag. (Källa: UNFPA

2.

För mödrar under 15 år i låg- och medelinkomstländer är dödsrisken dubbelt så hög som för äldre kvinnor. (Källa: UNFPA

3.

Utvecklingsländer står för 95 procent av fallen då unga flickor tvingas föda barn. (Källa: UNFPA

4.

Cirka 70 000 unga flickor dör varje år på grund av komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Det är också en av de vanligaste dödsorsakerna bland äldre flickor i utvecklingsländer. (Källa: UNFPA)

5.

Barnäktenskap är en starkt bidragande orsak till tidiga graviditeter – och flickor som tvingas gifta sig i ung ålder har sällan någon makt i frågan kring när eller om de ska bli gravida. (Källa: UNFPA

6.

10 procent av de flickor som hade sex första gången innan 15 års ålder rapporterar att det var påtvingat – och just påtvingat sex leder ofta till ofrivilliga tonårsgraviditeter. (Källa: WHO)

7.

Många flickor som blir gravida tvingas lämna skolan – något som äventyrar deras ekonomiska framtidsutsikter och möjligheter i livet. Uteblivna chanser till utbildning har konsekvenser för flickorna som individer, för deras familjer och för deras samhällen. (Källa: WHO/UNFPA

Du kan göra skillnad:

Inga barn ska tvingas föda barn – och situationen måste uppmärksammas omedelbart! Genom att skriva under och stödja Plan International och Newsners gemensamma kampanj #barnmamma tar du ställning för något väldigt viktigt: att flickors rättigheter måste respekteras och att de själva ska få fatta besluten om sin kropp och framtid.

Ju fler namnunderskrifter, desto större chans att frågan börjar lyftas på allvar.

Skriv på namninsamlingen här och visa att du står upp mot barnäktenskap och barn som tvingas föda barn

• Dela det här på Facebook och i sociala medier för att visa ditt stöd

Här kan du läsa om Plan International och Newsners gemensamma kampanj #barnmamma:

14-åriga Jennifers gripande historia visar varför vi måste ta ställning. Tonårstjejen Jennifers skakande berättelse om att vara 14 år och gravid.

Därför måste världens flickor uppmärksammas den 11 oktober. Den 11 oktober infaller Internationella flickdagen – en dag som sätter fokus på diskrimineringen mot världens flickor.