Tweet about this on Twitter Pin on Pinterest Share on Facebook

Tumme upp till MC-knutten som visar att det aldrig är okej att skräpa ner i naturen

Nästan alla klimatforskare är eniga om att den accelererande klimatförändring vi ser i dag till stor del kommer från mänskliga aktiviteter. Vår konsumtion rubbar naturens balans och vi ser en allt snabbare förändring av klimatet. Om vi inte minskar våra utsläpp av växthusgaser är det inte frågan om vi står inför en katastrof, utan hur stor den blir, hur snabbt den kommer och var den kommer att slå hårdast.

En del i denna dramatiska klimatförändring som vi banat väg för oss själva handlar också om nedskräpning. Vår konsumtion medför enorma mängder skräp som vi i sin tur inte tar ansvar över. Som ett talande exempel för detta pekar forskare på att fiskbestånden i världen har halverats de senaste 40 åren.

Ingen av oss kan förändra detta faktum på egen hand – men vi kan göra det lilla som i slutändan förhoppningsvis påverkar det stora.

Det tog denna MC-förare från Ryssland till fasta på och bestämde sig för att lära alla som skräpar ned i naturen en ordentligt läxa.

MC-förarens frustration när hon såg människor slänga skräp på gatan tog överhanden. Hon bestämde sig för att agera och vid tre filmade tillfällen lärde hon dessa arroganta människor en läxa de sent ska glömma.

Kolla in det här nedanför!

Tycker ni att hon går för långt för att få folk att fatta poängen? Jag tycker att hon gör helt rätt. Att skräpa ner i vår natur för att man är lat är ALDRIG okej. Dela gärna om du håller med!