Glöm inte barnen i krisen – så kan du stötta

Det är vår i luften och läsåret går mot sitt slut. Veckorna innan sommarlovet är en härlig period för elever, där tankarna upptas av förberedelser inför skolavslutningen och planer för det stundande lovet.

Men inte i år. I år är verkligheten för barn och unga något helt annat. När allt omkring upptas av coronakrisen känner sig många barn ensamma, ledsna och oroade. Något som inte minst märks hos Bris, där trycket är högt just nu.

Gör en insats! Skänk en gåva idag och se till att Bris kan ge fler barn möjlighet att berätta.

Det är en annorlunda värld vi lever i för tillfället. Alla påverkas av coronapandemin, inte minst våra barn och unga. Skolvardagen är sig inte lik, fritidsaktiviteter ställs in och många har inte längre ett lika stort socialt umgänge. Och medan vuxna är upptagna med viruset, så är det många barn som känner sig ensamma och oroade i den pågående situationen.

Barn behöver någon som lyssnar och ger stöd i dessa tider, men långt ifrån alla får det av trygga vuxna i sin närhet. Hos Bris är det alltid ett högt tryck, och den nuvarande krisen är inget undantag.

Psykisk ohälsa vanligaste samtalsämnet

Under mars hörde ovanligt många oroliga barn av sig till Bris. Varje enskilt samtal är viktigt, då det inte bara är en hjälp för det enskilda barnet som ringer. Alla samtal gör tillsammans att Bris har en unik inblick i hur det är att vara barn i en utsatt situation här och nu – en inblick som gör det möjligt att göra politiker, makthavare och inte minst privatpersoner uppmärksamma på barns situation.

Psykisk ohälsa är det vanligaste samtalsämnet bland de barn som hör av sig till Bris. I nuläget berättar många om oro för sin egen och sina familjemedlemmars hälsa – men även om svårigheterna med att plugga hemma och inte träffa vänner.

Gör en insats! Skänk en gåva idag och se till att Bris kan ge fler barn möjlighet att berätta.

Och för de barn som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation kan läget i hemmet förvärras av föräldrar som jobbar hemifrån eller blir av med sina jobb. Våld i hemmet riskerar att öka i kriser som denna.

– I början var oron kopplad direkt till pandemin, alltså att man själv eller andra skulle bli sjuka. Nu är det tydligt att barns vardag löper på, men färgas mycket av det här. Vi på Bris oroas över hur barns mående påverkas av krisen och vilka konsekvenser det kommer att få framöver, säger Anna Holmqvist, kommunikations- och påverkanschef hos Bris.

”Varje krona gör skillnad”

Hos Bris arbetar utbildade kuratorer som genom chatt, mejl och telefon finns där för barn som behöver en vuxen att prata med. Organisationen grundades 1971 och har lång erfarenhet av att stötta barn i livets alla svårigheter.

Bris har öppet varje dag, året runt. De är beroende av privatpersoners stöd för att kunna fortsätta med sitt arbete och kunna hjälpa ännu fler barn.

– Det är alltid ett högt tryck och nästan alltid kö. Varje krona gör verkligen skillnad för hur många barn vi kan hjälpa. Nästa år är vårt mål att kunna ha öppet dygnet runt, men för att nå dit behövs varenda litet bidrag, säger Anna Holmqvist.

Som privatperson är det enkelt att hjälpa till. Genom att skänka en gåva, ser du till att Bris kan fortsätta ge fler barn det stöd de behöver.

FAKTA: Det här är Bris

Bris tillhandahåller professionellt samtalsstöd för barn på det officiella EU-numret 116 111 samt chatt och mejl på bris.se varje dag kl. 14-21 och vardagar kl. 9-12

För vuxna med frågor om barn kan kontakta 0771-50 50 50 varje vardag kl. 9-12.

Just nu behöver många barn någon att prata med. Din gåva ger fler barn möjlighet att berätta.