Ministerns kritik mot skilda badtider för kvinnor och män.

Ministerns kritik mot skilda badtider för kvinnor och män.

Att kräva att samhället anpassar sig i religionens namn är att gå för långt. Det anser Sveriges demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke som nu riktar stark kritik mot att vissa badhus har olika öppettider för kvinnor och män.  

Det senaste året har det debatterats huruvida badhus och simhallar ska ha skilda öppettider för män och kvinnor. I SVT:s Agenda uttryckte demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke sin åsikt i frågan. Och den var tydlig.
– Men att hävda att man i religionens namn har rätt att samhällets olika delar, till exempel badhus, bussar och tåg, ska anpassa sig för att man har rätten att tro på vad man vill, det är att gå alldeles för långt, säger hon till Agenda.

Hon ser det som problematiskt att samhället anpassar sig i religionens namn i alltför stor utsträckning och menar att könssegregering i badhus är en av dessa frågor. De flesta kommunala anläggningar i Sverige har fortfarande som regel att män och kvinnor ska bada samtidigt. Det ser ministern som en seger för jämställdheten.
– Det ser jag som en seger efter många, många års och generationers jämställdhetskamp, säger hon i Agenda.

Bildkälla

alicen