155 319 skrev på för ett förbud! Nu har vi lämnat underskrifterna till regeringen.

Tisdagen den 16 februari träffade Newsner och Djurens Rätt en representant från regeringen och lämnade över 155 000 namnunderskrifter för ett förbud mot vilda djur på cirkus. Stort tack till alla er som skrev på!

Förra året drog vi på Newsner igång kampanjen #IntePåCirkus tillsammans med Djurens Rätt. Hundratusentals svenskar har läst och delat våra artiklar på sociala medier. Över 155 000 personer har skrivit under vårt upprop och namninsamlingen är den största i Djurens Rätts 134-åriga historia.

– Kampanjen har nått stor framgång och slagit alla våra tidigare rekord. Under det första dygnet skrev mer än 25 000 personer på namninsamlingen, vår webbsida slog besöksrekord och nu är detta vår största namninsamling genom tiderna. Givetvis hoppas vi nu också att vi får gehör från politiskt håll, säger Peter Nilsson, kampanjsamordnare på Djurens Rätt.

En majoritet av riksdagspartierna stödjer redan förslaget om att vilda djur på cirkus ska förbjudas eller fasas ut. I nuläget är i princip samtliga partier för ett förbud för åtminstone elefanter och sjölejon på cirkusar i Sverige.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kunde inte närvara vid överlämningen, så underskrifterna togs emot av Maja Brännvall, politiskt sakkunnig på Näringsdepartementet. Hon berättade att det är sällan som de får in så här stora namninsamlingar.

Från vänster: Anna Bouvin och Stefan Persson från Newsner, Maja Brännvall, politiskt sakkunnig på Näringsdepartementet, Camilla Björkbom och Bethania Malmberg från Djurens Rätt. Foto: Peter Nilsson

intepacirkus

Under de senaste månaderna har vi på Newsner rapporterat om hur dåligt vilda djur mår av att leva på cirkus. Det är en miljö som är främmande för dem, och de tvingas dessutom att göra konster. Ofta krävs det en lång och plågsam process för djuren innan de ”lär” sig göra dessa konster.

Bildkälla

elefant

Ett stort antal länder i världen har förbjudit vilda djur på cirkus, däribland Nederländerna, Storbritannien och flera latinamerikanska länder. Grekland, Cypern, Bolivia och Bosnien-Hercegovina har förbjudit alla djur på cirkus.

Vilda djur hör inte hemma på cirkus. Nu hoppas vi att politikerna lyssnar.

Det är dags att Sverige tar ett stort steg mot en djurvänligare cirkus!

Publicerad av Newsner djur, gilla gärna