Ännu en mjölkbonde lägger ner i Sverige – Erik Jonsson slutar efter 40 år

Mjölkbonden Erik Jonsson har bestämt sig – för att lägga av.

Korna är skickade till slakt och ladugården står öde.

På 10 år har antalet mjölkföretag halverats i Sverige.

Efter 40 år som mjölkbonde har Erik Jonsson, i Jättendal i Gävleborg, valt att sluta.

Alla 65 mjölkkor har skickats till slakt och ladan står nu tom. Att fler mjölkbönder väljer att sluta, är en utveckling som pågår i hela Sverige. Det handlar om lönsamhet, berättar Erik Jonsson till P4 Gävleborg. 

– Förändringen har ju gått ditåt och om det är bra eller dåligt. Som alla annan produktion ska du slå ut fasta kostnader på fler enheter. Det är den ekonomiska verklighet som är, säger han.

På tio år, från 2005 till 2016, har antalet mjölkbönder i Sverige halverats, från 8 500 mjölkföretag till 3900 företag.

Bara i Gävleborg, där Erik Jonsson har varit verksam i 40 år, fanns det 1995 hela 631 företag. Nu har det minskat till 126 företag.

Frågan är hur framtiden ser ut för de svenska mjölkbönderna? Lönsamheten gör att allt fler väljer att lägga av.

Hur påverkar det vår svenska mat, våra öppna landskap och hela jordbruket, när allt fler mjölkbönder väljer att sluta?

DELA gärna vidare, för att stödja våra svenska mjölkbönder!