Beslutet: Ingen licensjakt på varg nästa år: ”Botten är nådd”

Vargpopulationen i Sverige har minskat så pass mycket att Naturvårdsverket sätter stopp för licensjakt år 2020.

– Botten är nådd för hur mycket varg vi ska ha, då finns det inte utrymme för det som kallas licensjakt för att reglera populationen, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten vid Naturvårdsverket, till Sveriges Radio.

I tre år i rad har vargstammen minskat i Sverige, vilket gjorde att Naturvårdsverket stoppade all jakt på varg under 2019, i hopp om att minskningen skulle vända.

Men på ett år hann det inte hända mycket. För att få en hållbar och långvarig vargpopulation behövs minst 300 vargar i Sverige, och det är ungefär det antal som finns idag. Av den anledningen väljer Naturvårdsverket att stoppa licensjakt på varg även under 2020, det skriver Svensk jakt.

Vargjakt: Undantag kan göras

Undantag kan göras vid skyddsjakt för att förhindra allvarliga skador på renar och annan boskap, men detta beslutar länsstyrelsen om i respektive region.

Vargjakt
Foto: Shutterstock