Den dyra mjölken från Värmland krossar Arla och gör dundersuccé.

Ersättningen till Sveriges mjölkbönder är en fråga som har diskuterats under lång tid. Flera bönder i landet har klagat på att ersättningen de fått från Arla varit alltför låg och vissa bönder menar att ersättningen är så pass låg att de går med förlust på sina mjölkkor. Men nu har flera alternativa mejerier startats och för den nya Värmlandsmjölken har det blivit en dundersuccé.

En liter standardmjölk från Värmlandsmjölken kostar hela 11 kronor, ungefär två kronor mer än en liter standardmjölk från Arla. Anledningen är att en krona per liter går till bönderna som levererar mjölken. Men priset verkar inte avskräcka kunderna ett dugg – tvärtom.

– Vi har sålt nästan dubbelt så mycket som förväntat och klarar inte riktigt att möta efterfrågan just nu, säger Yngve Gustafsson, vd och driftansvarig på Wermlands mejeri till GT.

Mejeriet, som idag har åtta lokala mjölkbönder ansluta, hade budgeterat med ungefär 8 000 liter mjölk om dagen fram till nyår. Men redan nu är man uppe i 14 000 liter och planerar att öka med ytterligare 4 000 liter om dagen efter nyår. Och försäljningen har inneburit rejäl klirr i kassan för de lokala bönderna, totalt handlar det om 425 000 kronor extra efter den första månadens försäljning.

En av anledningarna till den stora framgången för mejeriet tros ligga i att kunderna i allt högre utsträckning uppskattar lokalproducerad mat.

– Konsumenterna är väldigt medvetna om lokalproducerat. Det har vi märkt inte bara på mjölk utan på grönsaker, kött, och mikrobryggerier, säger Yngve Gustafsson på Wermlands mejeri till GT.

På Arla, som nu utsätts för rejäl konkurrens, menar man att situationen är komplicerad och att det inte räcker att bara höja literpriset på mjölk. En förklaring till det pressade priset är att Sverige importerar en stor andel mjölkprodukter.

– På grund av den stora importen av bland annat ost har vi behövt rikta oss mot utländska marknader. Upp till 30 procent av våra bönders mjölk säljs som mjölkpulver till utländska marknader och när det globala mjölkpriset är så lågt som nu så påverkas även våra bönder, säger Daniel Emilson.
till GT.

Bildkälla visningsbild: Facebook

Om du också tycker det är rätt att våra bönder får bra betalt för sin mjölk får du gärna klicka på gilla här under.