Dödlig fågelsmitta upptäckt i Sverige – kan smitta människor: ”Akut sjukdomsförlopp”

För första gången har usutuviruset upptäckts i Sverige. Det efter att en koltrast hittats död på Öland bärandes på smittan.

Viruset kan även smitta människor.

– Det är ett ganska akut sjukdomsförlopp. Fåglarna får en allmäninfektion och flera organ påverkas, säger Aleksija Neimane, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt, till Jönköpings-Posten.

Tidigare i år inledde Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ett fågelprojekt i syfte att leta efter usutuviruset samt West nile-viruset. Anledningen till att projektet startades var för att se om viruset nått Sverige.

Dödligt fågelvirus hittat i Sverige

Flera medier, bland andra Jönköpingsposten, rapporterar att ett första fynd nu gjort på Öland. En koltrast påträffades död efter att ha smittats av usutuviruset.

Foto: Björn Källström/SVA

Viruset, som tidigare hittats i Afrika och spridit sig till Europa, sprids med myggor och tillhör gruppen flavivirus.

Kan smitta människor

Aleksija Neimane, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt, berättar att det är framför allt koltrastar och ugglor som är särskilt känsliga mot viruset. Den döda koltrasten hittades i slutet av juli.

En teori är att koltrastar smittats i södra och västra Europa då de vintertid flyttar söderut för att sedan återvända.  Fler än hundra fåglar har analyserats i SVA:s fågelprojekt, som pågår till och med oktober.

– Det är ett ganska akut sjukdomsförlopp. Fåglarna får en allmäninfektion och flera organ påverkas. Man kan se till exempel förändringar i lever, mjälte, hjärnan och i hjärtmuskulaturen, säger Neismane till Jönköpings-Posten.

Uppmanas höra av sig

Till SVA:s hemsida utvecklar hon:

– Det är dock för tidigt att uttala sig om huruvida viruset etablerat sig i lokala fågelpopulationer i Sverige, eller om det bara rör sig om enstaka fåglar som smittats genom att flyttfåglar burit med sig smittan från andra länder, säger Neismane.

Allmänheten får gärna höra av sig till SVA via ett formulär på deras hemsida om man hittar en död koltrast i sin trädgård.

  • West Nile-virus kan ge nilfeber, som hos 80 procent ger inga eller lindriga symtom men som även kan ge feber, illamående, huvudvärk och utslag och i mycket sällsynta fall hjärnhinneinflammation. Äldre och personer med nedsatt immunförsvar har störst risk för allvarlig sjukdom. Usutuvirus är framför allt farligt för fåglar, men kan ge liknande symtom som West Nile-virus hos immunsvaga personer.
  • För att undersöka om virusen spridits till Sverige uppmanas allmänheten rapportera in alla döda fåglar som hittas söder om Dalälven i ett formulär på SVA:s hemsida.

Källa: TT, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten