Forskarna varnar: Fiskbeståndet håller på att dö ut

Världsnaturfonden, WWF, går ut med larm: På 40 år har havens bestånd av fiskar, fåglar, kräldjur och marina däggdjur halverats. Nu riskerar fiskbestånd att helt kollapsa – om vi inte agerar nu!

Vi äter i dag nästan dubbelt så mycket fisk som för 50 år sedan, från att ha ätit i snitt 9,9 kg per år äter vi i dag 19,2.

Och det globala fisket är i dag uppemot tre gånger större än vad som är hållbart, enligt Världsnaturfondens nya rapport Living Blue Planet.
– Miljön i haven har försämrats dramatiskt. Om det som skedde under den glittrande blå ytan inträffade på land skulle det orsaka ramaskri, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

WWF-rapporten Living Blue Planet Report har studerat drygt 5 800 populationer av 1234 arter. Datamängden är nästan dubbelt så stor som i tidigare studier, och resultatet är alarmerande.

Som en konsekvens av hur havet behandlats har nu makrill och tonfisk minskat med 74 %. Mängden fiskar, fåglar, kräldjur och marina däggdjur har halverats de senaste 40 åren. Och den djupa bottentrålningen förstår inte bara havsbotten, den ger en för stor bifångst av exempelvis sköldpaddor och valar som går en grym död till mötes.
–Om havens ekosystem kollapsar får det allvarliga konsekvenser för vår livsmedelsförsörjning, för fattigdomsbekämpning, arbetstillfällen och ekonomisk utveckling, säger Åsa Ranung, chef för vattenmiljö på Världsnaturfonden WWF.

Att de levande haven skadas kan få stora konsekvenser. Hälften av det syre vi andas in produceras i haven. De arter som lever i haven tar också hand om en stor del av vårt koldioxidutsläpp.

Men det finns fortfarande tid att stoppa den alarmerande utvecklingen.
– Att satsa på havsmiljön är en smart och nödvändig investering för det mänskliga samhället, säger Håkan Wirtén.

Den 25-27 september är det toppmöte och då ska världens stats- och regeringschefer formellt godkänna FN:s nya hållbarhetsmål fram till 2030. Nu krävs att världens ledare agerar!

Nu är det dags att ta krafttag för att rädda vår planet.

Här kan ni läsa hela forskningsrapporten: här.

Glöm inte att sprida vidare så att fler tar ställning och kan vara med och trycka på politikerna.

Vill du ha fler artiklar som denna i ditt flöde så klickar du bara på gillaknappen nedan.