Larmet: Husdjur dör i förtid – stor brist på veterinärer: ”Djurägarna blir förtvivlade”

Bristen på veterinärer i Sverige är akut och det behövs betydligt mer resurser.

Djur dör i förtid då de inte får någon vård.

– Vi skulle behöva minst dubbla antalet utbildningsplatser, säger Mia Runnérus, sektionsmedlem i Svensk djursjukvård, till SVT.

Det blir allt vanligare bland svenskarna att skaffa husdjur.

Utvecklingen beror delvis på försäkringsbolagens djurförsäkringar som gjort så att fler har råd att skaffa djuren.

Men för att det ska finnas tillräckligt med veterinärer till den ökade skaran husdjur behövs en rejäl ökning.

Så många fler veterinärer behövs

Det råder stor brist på veterinärer. Foto: Wikimedia Commons

Medlemsföretaget Svensk Djurvård har räknat ut att det krävs 365 nya veterinärer under de kommande 12 månaderna.

Varav 94 behöver inneha specialistkompetens.

Dessutom behövs 134 legitimerade djursjukskötare och 121 djurvårdare.

”Djurägarna blir förtvivlade”

Då det inte finns tillräckligt med resurser kan inte djursjukhusen ta emot alla djur som behöver vård.

– Djuren får lida, djurägarna blir förtvivlade. För vissa är det som deras barn som inte får vård. När vi inte kan ta emot de svårast sjuka dör djuren, säger Mia Runnérus till SVT.

Så många tas in

I Sverige tas 100 personer in varje år till utbildningen för veterinärer på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Varav 80-90 procent sedan examineras.

På SLU finns även landets 80 platser för att bli legitimerad djursjukskötare.

– Vi skulle behöva minst dubbla antalet utbildningsplatser, säger Mia Runnérus.

Inga planer på att öka utbildningsplatserna

I nuläget finns inga ambitioner att öka utbildningsplatserna. Foto: Wikimedia Commons

Men eftersom alla inte kommer in söker sig många svenskar utomlands för att studera.

Ungefär lika många examineras utanför Sverige varje år – och Mia Runnérus hävdar att situationen hade varit ”ännu värre” utan dem.

Det finns dock inga planer i nuläget på att utöka antalet utbildningsplatser i Uppsala.

– Vi är extremt medvetna om att det saknas veterinärer och att det skulle behövas fler utbildningsplatser vid SLU. Tyvärr kan vi inte göra mycket åt det förutom att påpeka för departementet att SLU behöver få mer medel, säger Ulrika Bergman, handläggare Jordbruksverket, till SVT.

Har du själv drabbats av bristen på veterinärer? Kommentera och dela gärna artikeln!

Få vårt nyhetsbrev

* indicates required