Nu är det inte längre tillåtet att äta hundar och katter i Taiwan

Taiwan är ett föregångsland i Asien! 

Nu har landets parlament godkänt en lag som förbjuder människor att äta hundar och katter. 

Detta som första land i Asien. 

© Google

Taiwans nya djurrättslag innebär att man inte längre får slakta hundar och katter i landet för deras kött. 

Straffet för den som bryter mot nya lagen blir böter eller fängelse i upp till två år. Dessutom kan eventuella förövare få sitt namn och bild publicerat offentligt om denna lag bryts. 

”Lagstiftningen är den första av sitt slag i Asien. Sedan 2001 finns redan en lag i Taiwan som förbjuder försäljning av kött och päls från hundar och katter för ”ekonomiska syften””, skriver svenska Djurens rätt på sin hemsida. 

Att det ska behöva finnas en lag mot detta är helt absurt! Dela för att uppmärksamma dina vänner om djurens rättigheter i världen. 

Djurbibeln står på djurens sida. Gilla om du också gör det.