Varningen: Farliga blodmasken sprider sig i Sverige

Den farliga inälvsparasiten Strongylus vulgaris har ökat rejält i Sverige.

Den stora blodmasken finns hos hästar och kan i leda till att djuren drabbas av blodbrist, kolik eller till och med dör av infektionen.

På tio år har den farliga parasiten ökat från 5 till 26 procent bland hästarna i landet, uppger Hippson.

Strongylus vulgaris är en av de farligaste inälvsparasiterna som förkommer hos hästar. Den kallas även för stora blodmasken och lever i hästens blodkärl och tarmar.

Många infekterade hästar visar aldrig på något symtom. Men blodmasken kan vara farlig – drabbade hästar kan få blodbrist, kolik och kan till och med avlida av svåra infektioner.  

Antalet blodmaskar hos svenska hästar har stadigt gått ner sedan 70-talet.

Men nu visar en ny studie att blodmasken har ökat avsevärt de senaste tio åren.

Enligt proverna fanns nu stora blodmasken hos 26 procent av hästarna. I södra delarna av Sverige var det 33 procent av hästarna som bar på masken i studien, uppger Hippson.

En anledning till ökning av blodmasken tror författarna bakom studien beror på att man blivit mer restriktiv med avmaskning av hästar. Men samtidigt har avmaskning lett till ett växande resistensproblem.

Dela gärna så fler hästägare blir uppmärksammade på att blodmaskarna nu ökar i Sverige! 

Djurbibeln står på djurens sida. Gilla om du också gör det.