Så tycker ditt parti om vilda djur på cirkus. Ett av svaren kommer du inte gilla.

Sex partier vill se ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus. Moderaterna är osäkra vad gäller elefanterna. Socialdemokraterna? Det är det enda partiet som inte tar ställning överhuvudtaget.

Engagemanget för kampanjen #IntePåCirkus har varit enormt. Över 750 000 har sett filmen om elefanten Tykes öde och över en miljon svenskar har berörts av kampanjen.
En opinionsundersökning från Djurens Rätt visar att 7 av 10 svenskar vill förbjuda vilda djur på cirkus och över 67 000 har skrivit under namninsamlingen.

Så vad tycker våra folkvalda politiker? När vi kontaktade riksdagspartierna så var många blixtsnabba med att visa sitt stöd. Sex partier (se alla svar nedan) uttryckte ett klart och väldigt tydligt JA på frågan om lagen borde ändras enligt förslaget från 2011 så att även elefanter och sjölejon förbjuds från svenska cirkusar. Moderaterna sa ”ja” när det gäller sjölejon, men tyckte att man ”behöver titta vidare” vad gäller elefanter.

Ett parti ville dock varken svara snabbt eller tydligt: Socialdemokraterna. Enskilda riksdagsledamöter uttryckte sitt stöd, men partiets hållning fick vi jaga länge för att få svar på. Och svaren var långt ifrån tydliga.
Vår första fråga: Tycker Socialdemokraterna att elefanter och andra vilda djur hör hemma på cirkus?
Isak From, S: Vi står fast vid de tuffa restriktioner som redan idag finns för ”icke-domesticerade djur”. Vi menar att det är viktigt att djurskyddskraven är lika höga vid cirkus som för annan djurhållning.
Inget ”nej” på den frågan, alltså.
Vår andra fråga: Tycker Socialdemokraterna att man ska införa ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus enligt det förslag som regeringens utredare lades fram 2011?
Isak From, S: Regeringen bereder nu utredningen med avsikt att lägga ett förslag på ny djurskyddslag. Vi socialdemokrater kommer att arbeta hårt för att djurskyddet i Sverige stärks och att djur i Sverige inte ska fara illa.
Ett klassiskt politikersvar där också. Vi hade hoppats och trott att även Socialdemokraterna hade kunnat svara tydligt. Är det verkligen så svåra frågor?
Men vi kämpar vidare. Dela gärna den här artikeln och få fler av dina vänner att skriva på namninsamlingen. Ju fler som visar sitt stöd för ett förbud, desto svårare blir det för Socialdemokraterna att inte ge ett rakt svar.

Tycker Ni att man ska införa ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus enligt det förslag som regeringens utredare lades fram 2011?

Vänsterpartiet: JA.
”Vänsterpartiet delar uppfattningen att det finns starka skäl ur djurskyddssynpunkt att ytterligare begränsa antalet djurarter som får visas på cirkus”.

Miljöpartiet: JA.
”All användning av djur på cirkus borde vara förbjuden”.

Centerpartiet: JA.
”Ja. Icke domesticerade djur bör inte förevisas på cirkus”.

Folkpartiet: JA.
”Folkpartiet vill också införa ett förbud mot att elefanter och sjölejon används som cirkusdjur”.

Kristdemokraterna: JA.
”Vi tycker det är bra att man förbjuder elefanter och sjölejon. Det är inte deras naturliga miljö”.

Moderaterna: NJA.
”Ja när det gäller sjölejon. När det gäller elefanter får vi passa. Där måste vi titta vidare”.

Sverigedemokraterna: JA.
”De icke-domesticerade djuren bör snarast fasas ut från våra cirkusar”.

Elefanter och andra vilda djur hör inte hemma på cirkus, där de utnyttjas i underhållningssyfte.
Vi uppmanar därför regeringen att snarast förbjuda vilda djur på cirkus i Sverige.
Du kan göra skillnad genom att stödja Djurens Rätts och Newsners kampanj #IntePåCirkus.
• Bojkotta alla cirkusar som har vilda djur.
Skriv på namninsamlingen.
Dela det här på Facebook och andra sociala medier.

Här kan du läsa om Djurens Rätts och Newsners pågående kampanj #IntePåCirkus

Alla roade sig på cirkus, ingen såg hennes lidande. Tills hon reste sig upp och sa ifrån. Filmen som visar att vi måste förbjuda vilda djur på cirkus.
I 30 år plågade mannen cirkuselefanter. Men fruns sista ord förändrade hans liv för alltid. Skötarens skakande berättelse.
Jaa! Seger nummer 1: Cirkusen lovar att sluta med elefanter. Nu fortsätter vi kampen för en ny lag. Cirkus Maximum lovar att inga elefanter finns med nästa år.
Ungen var bortrövad i 4 år. Här går hon 10 mil i djungeln och möter sin mamma igen. Se när babyelefanten återförenas med sin mamma.
Djur på cirkus kan inte föra sin egen talan. Det här är för djuren som lider i det tysta. Läs Zandra Lundbergs krönika.
Malena Ernman kräver förbud av vilda djur på cirkus. Hjälp henne sprida detta och skriv på du också. Artisten är en av över 67 000 som skrivit under.

Publicerad av Newsner Djur