Det svenska pensionssystemet: En artikelserie i flera delar

”Du gamla, du fria?” – en artikelserie om det svenska pensionssystemet

Dagens pensionssystem infördes för nästan 20 år sedan, och trots att många politiker – och framförallt pensionärerna, är missnöjda med det, så syns inga tecken på att det ska bytas ut.

Varför är det svenska pensionssystemet ett ämne på så mångas läppar 2019? Och varför upplevs det som att det finns ett kollektivt missnöje bland landets pensionärer? Samt en stark oro bland morgondagens.

Det pratas om ett växande antal fattigpensionärer i Sverige. Samt det faktum att antalet hemlösa över 65 år i landet ökat med drygt 23 procent på bara sex år.

Över 250 000 av Sveriges pensionärer har så låga inkomster efter skatt att de hamnar i kategorin ”risk för relativt låg levnadsstandard” – en benämning av allmänheten mer känd som ”fattigpensionärer”.

Foto: Shutterstock

Det pensionssystem som infördes 2001 skulle anpassas till det ökade antalet pensionärer, och på så sätt garantera ekonomisk trygghet. I dag växer pensionsupproren, och grupperingarna blir större. Aldrig tidigare har pensionsfrågan fått så stor medial uppmärksamhet som nu.

vad är det egentligen som har hänt? Varför är många av landets äldre besvikna, när systemet skulle innebära en trygghet för alla pensionärer som arbetat och betalat skatt? Vilka drabbas?, Och var är vi på väg?

Vi har pratat med allt från svenska pensionärer till pensionsanalytiker och politiker, för att få en tydligare bild av det svenska pensionssystemet och varför det ser ut som det gör. Vår målsättning är att belysa de problem som finns, och lyfta de eldsjälar och politiker som arbetar för att förbättra vardagen för våra äldre.

Under några veckor framöver kommer du att kunna ta del av Newsners artikelserie ”Du gamla, du fria?” här på sajten. Gör gärna din röst hörd genom att kommentera, tipsa, och dela med dig av dina åsikter och berättelser till oss.

Här kan du löpande följa vår bevakning.

Har du en berättelse du vill dela med dig av eller en nyhet du tycker att vi borde skriva om? Tipsa oss på [email protected]