Sverige har över 260 000 fattigpensionärer – så påverkas du av det svenska pensionssystemet

Över 2,2 miljoner av Sveriges befolkning är pensionärer. Närmare bestämt 2 247 592 människor (Pensionsmyndigheten, 2019).  

12 procent av dessa ligger under eller på gränsen för risk för relativt låg ekonomisk levnadsstandard. Dessa personer är de som ofta omnämns som fattigpensionärer.  

Dessa 269 711 “fattigpensionärer” hör till denna grupp för att de har en total månadsinkomst på 12 500 kronor eller mindre efter skatt, vilket gör det svårt för dem att klara nödvändiga utgifter som boendekostnad, läkarbesök, hemförsäkringar, mat, och så vidare. De som har lägre pension än detta räknas med andra ord som fattiga.

Foto: Shutterstock

Vilka har rätt till pension?

Alla som arbetat och betalat skatt på sina inkomster i Sverige har rätt till allmänpension, som betalas ut av staten. För varje år du arbetar tjänar du in pensionsrätt, som blir högre ju mer du arbetat. För varje lön du intjänar görs skatteavdrag för pensionen, det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning.


Varje år avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till din allmänpension.  Denna får du börja ta ut när du fyllt 62 år. Ju hörde inkomster du haft som du skattat för, desto mer får du i pension.

“En vanlig allmänpension att räkna med är 55 procent av det du hade i inkomst när du arbetade”

Den allmänna pensionen utgörs av inkomstpension, premiepension, garantipension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och efterlevandepension. Inkomstpensionen utgör den största delen, vilket alla som arbetat skattepliktigt har rätt till.

Garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd däremot är behovsprövat, och utbetalas bara till de med så låg pension att de inte klarar sina nödvändiga kostnader.  
– En vanlig allmänpension att räkna med är 55 procent av det du hade i inkomst när du arbetade, säger Ole Settergren, chefsanalytiker på Pensionsmyndigheten, till Newsner.

Så mycket får du i pension

16 % av din skattepliktiga inkomst avsätts varje år till din inkomstpension. Dessa kan betalas ut så länge du lever från att du börjat plocka ut den. Hur mycket som betalas ut i månaden beräknas med ett delningstal som grundar sig på trolig återstående livslängd.
Har du arbetat har du även tjänat in till en premiepension som fördelats i fonder. Varje år dras 2,5 procent av din skattepliktiga inkomst till dessa.

Enligt Pensionsmyndigheten får de flesta ut mellan 50 och 60 procent av det de hade i lön när de arbetade, vilket ger exempelvis 16 500 kronor i månaden för någon som haft 30 000 kronor i månadslön.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Tillägg och avdrag har du rätt till som pensionär

Bostadstillägg
De som har en inkomst på 15 000 kronor eller mindre efter skatt har rätt till ett skattefritt bostadstillägg. Vilka som är berättigade det prövas alltid i form av hänsyn till andra utgifter och inkomster i hushållet. Hur mycket man får baseras även på hur mycket man anses behöva för att täcka kostnaderna för sin bostad.
Den som är ogift eller lever ensam kan beviljas 7000 kronor i bostadstillägg månadsvis som mest, och den som har sambo kan få ett tillägg på max 3 500 kronor.
– Många som har rätt till bostadstillägg söker det inte, säger Ole Settergren, chefsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

Äldreförsörjningsstöd
Äldre försörjningsstöd har du rätt till om de andra pensionsförmånerna som bostadstillägg och så vidare inte räcker för att få en skälig levnadsnivå. För att räknas till dem som har det bör du ha 5 758 kronor i månaden på kontot om du är ensamstående, och 4 691 kronor om du är sambo.

Antal med äldreförsörjningsstöd i augusti 2019 var 24 379 personer, varav 13 768 kvinnor.

Garantipension
Garantipensionen är ett grundskydd för de som haft en låg eller obefintlig arbetsinkomst under livet. För att ha rätt till den måste man ha bott i Sverige i tre år, och det blir högre ju längre du bott här. Hur mycket den blir prövas i förhållande till andra tillgångar.

Som mest kan garantipensionen bli 8 254 kronor för ensamstående och 7 363 kronor i månaden för gifta. Garantipensionen kan plockas ut från 65 års ålder.

Källa: Pensionsmyndigheten.

Har du en berättelse du vill dela med dig av eller en nyhet du tycker att vi borde skriva om? Tipsa oss på [email protected]

Många har inte koll på sin pension och sina rättigheter. Dela gärna för att upplysa dem.