Det avgör våra barns framtid: 5 viktiga framsteg alla borde veta om skolan.

En genomförd skolgång är ett av de mest effektiva verktygen för att ta sig ur fattigdom – men tyvärr är utbildning inte lika självklart i alla delar av världen. Runt om i världen finns miljontals barn som inte går i skolan, något som drastiskt minskar deras möjligheter att få ett liv med god hälsa och chans att påverka samhället. Men det börjar se ljusare ut. Antalet barn som inte går i skolan har minskat från 106 till 58 miljoner under det senaste decenniet – och här är fem betydelsefulla framsteg som har åstadkommits i kampen för barnens rätt till utbildning, och som vi måste komma ihåg för att sporra till mer positiv förändring också i framtiden.

artikelnpresenterasav

Svenska skolplikten

I dag låter det givet att alla barn i Sverige går i skolan och utbildar sig – men så har det inte alltid varit. Den sexåriga skolplikten fastslogs visserligen 1882, men den nioåriga grundskolan som vi känner till i dag var inte helt införd förrän i början av 1970-talet, efter ett beslut tio år tidigare. Med allmän skolplikt har alla barn som är bosatta i Sverige rätt till en grundläggande utbildning helt kostnadsfritt – en lag som har varit oerhört viktig för barnens möjlighet till skolgång och som gör det svenska skolsystemet till ett föredöme.

skola1

FN-beslutet

År 2000 hölls ett millennietoppmöte där målsättningar för FN:s framtida arbete klubbades igenom. Ett av dessa var att alla barn skulle få chansen gå i skolan – och sedan dess har man arbetat intensivt för att kunna nå målet. År 2014 fick 9 av 10 barn runt om i världen börja skolan och snabbast framsteg har man kunnat se i Afrika, söder om Sahara, där andelen barn som börjar skolan ökat från 54 till 78 procent under det senaste decenniet. Å andra sidan är det också där som flest barn i världen står utanför skolsystemet.

skola2

Avskaffning av skolavgift

Om barn i fattiga länder överhuvudtaget ska ha en chans att gå i skolan så krävs det att skolavgifter avskaffas – och i många länder har det gjorts stora framsteg under det senaste decenniet. När Kenya avskaffade sin skolavgift 2003 så ökade inskrivningarna från 5,9 miljoner till 7,2 miljoner och i länder som Burundi, Madagaskar, Rwanda, Togo och Tanzania har den avskaffade skolavgiften lett till nästan full inskrivning i grundskolan. Än finns dock mycket kvar att göra – år 2014 fanns det fortfarande 126 miljoner barn runt om i världen som varken kunde läsa eller skriva.

skola3

Förbud mot barnaga i skolan

Ett viktigt steg för att skolan ska kunna vara en trygg plats för barnen är att införa förbud mot barnaga, så att lärare och vuxna inte tillåts att slå sina elever. 1979 blev Sverige det första landet i världen att införa totalförbud mot barnaga – och sedan dess har det sakta men säkert gått framåt. År 2005 införde exempelvis Afghanistan förbud mot barnaga i skolan och på Elfenbenskusten har lärarna dessutom utbildats i hur man undervisar utan kroppslig bestraffning av elever.

skola4

Flickor i skolan

I många länder är det framförallt flickor som inte får möjlighet att gå i skolan. Bakomliggande orsaker är ofta fattigdom, konflikter och diskriminering – och istället tvingas de ofta till arbete eller ofrivilliga äktenskap med främlingar. Men tack vare större fokus på flickor och deras rättigheter så har ökningen av andelen flickor i skolan gått betydligt snabbare – inte minst där skillnader mellan könen tidigare har varit som störst.

skola5

Annons från Plan International: Att alla barn ska få chansen att gå i skolan borde vara självklart. Det tycker Plan International också – och de arbetar därför aktivt för att se till så att alla barn får en utbildning, något som både skapar förutsättningar för familjer att ta sig ur fattigdom och ger barnen en trygg plats att gå till. Än finns mycket att göra, och från bara 100 kronor i månaden kan du som fadder hos Plan International vara med och bidra till att fler barn får gå i skolan. Klicka här för att läsa mer.