9 obehagliga sanningar om flickors värld.

Runt om i världen diskrimineras flickor dagligen. Just på grund av att de är flickor får de inte chansen att utbilda sig – och istället blir de bortgifta i tidig ålder, gravida medan de själva är barn och utsatta för våld. I många länder har flickor begränsad makt över sin kropp och sitt öde och de riskerar dessutom att utsättas för könsstympning, sexuellt våld och oskyddat eller oönskat sex. En av alla dessa flickor är Sadia från Bangladesh. När hon var 14 år gammal blev hon bortgift till en främling och trots att Sadia var duktig i skolan var hon tvungen att hoppa av. Hon tvingades att ha sex med sin nya make och ett par månader efter bröllopet blev hon mot sin vilja gravid. Nu är hon 16 år gammal – och har gett upp drömmen om att någonsin få gå i skolan. ”När någon frågar mig om mina framtidsutsikter, så tänker jag att det här är mitt liv nu ”, säger Sadia. Flickors rättigheter måste respekteras var de än bor – och för att kunna åstadkomma en förändring är det viktigt att vi är medvetna om de problem som finns. Här är 9 obehagliga sanningar om flickors situation i världen som du kanske inte kände till.

artikelnpresenterasav

1.

16 miljoner flickor i åldern 15-19 år föder barn varje år – och två miljoner flickor under 15 år föder barn varje år. (Källa: WHO Adolescent pregnancy)

2.

200 miljoner flickor och kvinnor har utsatts för könsstympning och varje år blir mer än 3 miljoner flickor i åldrarna 4-11 år könsstympade. (Källa: WHO Female genital mutilation)

3.

En av tio flickor under 20 år, totalt 120 miljoner flickor runt om i världen, har någon gång utsatts för sexuellt våld. (Källa: Hidden in plain sight, Unicef, 2014)

4.

Var femte flicka i världen nekas utbildning på grund av fattigdom, konflikter och diskriminering. Istället tvingas flickor ofta till arbete eller ofrivilliga äktenskap med främlingar. (Källa: International Labour Office 2016)

5.

Nästan var tredje flicka under 18 år, i låginkomstländer, blir bortgift. (Källa: UNFPA Marrying too Young 2012)

6.

Varje dag blir 39 000 flickor bortgifta. Det är en flicka varannan sekund. (Källa: UNFPA Marrying too Young 2012)

7.

En av de vanligaste dödsorsakerna bland flickor 15-19 år i utvecklingsländer är komplikationer i samband med graviditet och förlossning. (Källa: WHO Early Pregnancy)

8.

Cirka 3,2 miljoner osäkra aborter beräknas varje år genomföras bland flickor i åldern 15-19 år. (Källa: UNFPA 2013 Motherhood in Childhood)

9.

Om inget görs så beräknas 14 miljoner flickor per år att ingå ett barnäktenskap fram till år 2020. (Källa: UNFPA Marrying too Young 2012)

Annons från Plan International: Flickors rättigheter måste respekteras var de än bor. Det tycker Plan International också – och de arbetar därför aktivt för att se till så att flickor får en trygg och säker framtid utan att behöva tvingas ta hand om hushållet, utsättas för våld, bli gravida när de själva är barn eller giftas bort i tidig ålder. För bara 100 kronor i månaden kan du som flickafadder hos Plan International också vara med och stödja flickors rättigheter. Klicka här för att läsa mer.