Domstolens beslut: muslimska föräldrar får inte neka döttrarna könsblandad simträning

Muslimska föräldrar som förbjudit sina döttrar att delta i skolans simlektioner på grund av pojkarnas närvaro får nu Europadomstolen emot sig. Efter ett fall där ett par ansåg att könsblandade simlektioner gick emot deras tro uppdagades ämnet, och ärendet slutade med ett fastslaget beslut från Europadomstolen. 

Ett turkiskt-schweiziskt par ville inte att deras döttrar skulle delta i skolans könsblandade simlektioner, då det gick emot deras tro. Myndigheterna i den schweiziska staden Basel, där de bor, vägrade dock att låta parets döttrar slippa simlektionerna, vilket gjorde att paret tog fallet till domstolen. 

Europadomstolen var inte eniga med föräldrarna, utan gick i linje med myndigheterna som ansåg att föräldrarna inte kunde vägra döttrarna simträning, detta för att det skulle innebära social uteslutning för flickorna.

Med syftet att främja barnens sociala integration beslutade Europadomstolen att könsblandad simträning är ett måste, det skriver SVT.