EU: Fritt fram att förbjuda slöja på arbetsplats

I Belgien och Frankrike har personer fått sluta sitt jobb efter att arbetsgivaren förbjudit dem att bära huvudduk.

Fallen har nu prövats i EU-domstolen som slagit fast att det inte är diskriminerande av arbetsgivaren att göra detta.

Domen kommer nu påverka hur vi ser på diskriminering även här i Sverige.

Arbetsgivarna som förbjöd sina anställda att bära huvudduk har fått rätt.

”En intern ordningsregel hos ett företag som förbjuder bärandet av synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler utgör inte direkt diskriminering”, skriver EU-domstolen i Luxemburg i ett pressmeddelande.

Ett av fallen handlar om en muslimsk kvinna i Belgien som burit slöja när hon arbetat som receptionist på ett säkerhetsföretag. Hon sades upp i juni 2006 eftersom företagets ordningsregler förbjöd de anställda att bära synliga symboler för religiös övertygelse.

Europadomstolen kom fram till att så länge en sådan regel behandlar samtliga arbetstagare på ett identiskt sätt är det inte en diskriminerande särbehandling. Om regeln därimot innebär att personer tillhörande en viss religion missgynnas kan det innebära diskriminering.

Domen kan få stor betydelse för vilka fall som Diskrimineringsombudsmannen i Sverige väljer att driva.

– Vi har väntat ganska länge på de här avgörandena, säger Martin Mörk, chef för processenheten på Diskrimineringsombudsmannen till P1-morgon.

Tycker du att det ska vara tillåtet att bära slöja på arbetsplatser i Sverige? Dela gärna artikeln och berätta vad du tycker!