Nya rapporten: Pensionärer går miste om hundratals miljoner kronor

Flera av landets kommuner uppmanar äldre personer på särskilda boenden att söka bostadstillägg.

Men samtidigt som tillägg beviljas höjs även avgifterna på dessa boenden och pengarna hamnar i stället hos kommunen, vilket i genomsnitt är två tredjedelar av bostadstilläggen i särskilda boenden.

Samtidigt får pensionärerna alltså endast behålla en tredjedel av bostadstillägget, visar en ny granskning från SPF Seniorerna, som nu vill se en förändring.

– De höjda avgifterna måste gå tillbaka till de äldre, säger Eva Eriksson på SPF Seniorerna till Expressen.

Precis som pensionärer som bor i egna hushåll har de som bor i särskilda boenden rätt till bostadstillägg,

Men en ny granskning genomförd av SPF Seniorerna visar att de som söker bostadstillägg för särskilt boende endast får behålla en liten summa av det tillägg man är berättigad till.

Anledningen: De kraftiga avgiftshöjningarna som blir av när bostadstilläggen beviljas.

En tredjedel har bostadstillägg

I dag har en tredjedel av de cirka 81 000 pensionärer som bor i särskilt boende bostadstillägg. Det i jämförelse med drygt 13 procent av de som bor i eget hushåll.

Bildkälla: Shutterstock

När varje kommun beräknar avgifter räknas bostadstillägget in i den samlade pensionen. Högre pension ger därmed en högre avgift när det kommer till de som bor i särskilt boende då bostadstillägget räknas som en inkomst.

Det medför i sin tur att kommuner får mer pengar att använda till sin egen verksamhet när avgifterna höjs.

Pengarna försvinner – tillbaka till kommunen

Kommuner är noga med att visa pensionärer i speciella boenden möjligheten att kunna söka bostadstillägg. Men samtidigt glömmer man bort att nämna de avgifter som kommer tillkomma och att boendet kommer bli dyrare när man beviljas tillägget.

Tillägget ska verka för att de pensionärer som lever på marginalen ska få en dugligare tillvaro. Men i stället blir det alltså dyrare och mer pengar går tillbaka till kommunen.

Granskningen av SPF är genomförd på sju kommuner i Sverige. I Alingsås får en pensionär ha kvar 40 procent av bostadstillägget på 2700 per månad och i Åmål ligger siffran på 64 procent. En pensionär i Stockholm som får beviljat bostadstillägg får däremot endast kvar 11 procent av pengarna.

Genomsnittet för de sju kommunerna landar på 37 procent, alltså cirka 1000 kronor av de 2700 av bostadstillägget,

Går miste om hundratals miljoner

Förra året betalades det ut 9,1 miljarder kronor i bostadstillägg till totalt 290 000 personer.

Bostadstilläggen i särskilda boenden uppgick till 920 miljoner kronor och av de hamnade 585 miljoner hos kommunerna. Pensionärerna fick 335 miljoner kronor.

Nu vill SPF se en förändring.

”Det vore önskvärt med betydligt bättre information från kommunerna om att avgifterna i det särskilda boendet kan komma att höjas väsentligt om man erhåller bostadstillägg”, skriver organisationen i rapporten.

Bildkälla: Shutterstock

I stället för att pengarna, avsedda för de ekonomiskt utsatta pensionärerna, går till kommunens utgifter borde de gå till gruppen som pengarna är avsedda för, menar organisationen

”Ska gå tillbaka till de äldre”

Eva Eriksson, förbundsordförande på SPF Seniorerna, anser att kommunerna bör ändra sin hantering och redovisa tydligare om vilka avgifter och hyror som tas ut samt hur särskilda boenden finansieras.

Hon säger även att det är ”orimligt att det skiljer så mycket” i avgifter mellan de olika kommunerna.

– Man måste säkerställa att de höjda avgifterna reserveras och går tillbaka till de äldre i form av kvalitetshöjningar i vård och omsorg, säger Eva Eriksson till Expressen.

Så genomförde SPF Undersökningen

  • De modeller för att räkna ut avgiften i särskilt boende som finns på en del kommuners webbplatser har använts.
  • De sju kommunerna som granskats är Alingsås, Falköping, Jönköping, Lidköping, Stockholm, Tranås och Åmål.
  • Pensionären antas vara ensamstående och årsinkomsten har i beräkningen satts till 165 000 kronor före skatt (13 750 kronor per månad), varav 80 procent antas vara allmän pension och 20 procent tjänstepension samt privat pension
  • Det genomsnittliga bostadstillägget för pensionärer på särskilt boende har satts till 2 700 kronor.
  • Hyran för det särskilda boendet har antagits vara 6 000 kronor per månad. Det finns ingen samlad statistik över dessa hyror i särskilt boende men uppgifter från flera kommuners webbplatser tyder på att den genomsnittliga hyran är på cirka 5 900 kronor.

Alla pensionärer förtjänar ett liv där man inte behöver oroa sig för om pengarna räcker till varje månad eller inte.

DELA om du håller med.