Regeringen vill förbjuda könsuppdelade klasser: ”Alla ska jobba aktivt med jämställdhet”

Regeringen vill förbjuda könsuppdelning i svenska skolor.

Utbildningsminister Gustav Fridolin menar att detta ska gälla i alla ämnen – även idrott. 

– Alla skolor i Sverige ska jobba aktivt med jämställdhet, säger han till SR Ekot.

Under åren har debatten kring könsuppdelning i den svenska skolan främst handlat om idrotten som ämne. Nu vill regeringen att det ska bli ett förbud mot könsuppdelning i alla ämnen, och har begärt att Skolverket utreder om det är möjligt samt hur det ska appliceras i läroplanen.

– Alla skolor i Sverige ska jobba aktivt med jämställdhet, att pojkar och flickor möts med varandra. Vi har sett flera beslut från Skolinspektionen där det visat sig att pojkar och flickor kunnat vara särskiljda i ett ämne i flera år, det tycker inte vi ska vara tillåtet, säger Fridolin till SR Ekot.

I dag är det tillåtet för skolor att ha könsuppdelade klasser. Skolinspektionen, som är statens egen tillsynsmyndighet, har tillåtit det förutsatt att pojkar och flickor fått samma undervisning.

Regeringen vet i dag inte hur vanligt det är med könsuppdelade klasser, men vill nu alltså förbjuda det. Just idrotten som ämne har varit ett hårt debatterat ämne under hösten, där bland annat flera muslimska skolor haft könsuppdelad idrott med motiveringen att flickor annars inte deltar på lektionerna. 

Fridolin förklarar att de som har problem med att ha pojkar och flickor i samma klassrum eller idrottssal måste ta itu med det.

– Det måste man ta tag i och inte undvika genom att skilja kön åt. Alla svenska skolor ska stå upp för den vädergrund vi har i läroplanen. Alla ska ha lektioner ihop med repekt för varandra, säger Fridolin till SR Ekot.

Bildkälla: Shutterstock

Publicerad av Newsner, gilla gärna