Svenska folket: Förbjud ordet hen från ordlistan

Sedan april 2015 finns ordet ”Hen” med i Svenska Akademiens ordlista, men redan innan det kvalificerade sig där så pågick en het debatt om ordets nödvändighet och innerbörd, och diskussionen om könsneutralitet pågår fortfarande. 

Nu har svenskarna fått säga sitt om det könsneutrala ordet. I en undersökning av YouGov på uppdrag av Newsner röstade majoriteten av deltagarna för att ordet ska tas bort helt och hållet. 

Ordet ”hen” fick ta plats i det svenska språket 2015 med anledning av att det saknades ett personligt pronomen som inte definierar könet.

Ordet skulle bryta könsnormerna och kom speciellt att diskuteras för att benämna transsexuella personer, men det primära syftet var att ”Hen” skulle användas när könet är okänt, oväsentligt eller inte ska framgå i sammanhanget. Ordet har dock mötts av en hel del kritik från personer som tycker att det förvirrar, samt att det avskaffar ordet hon och han. Andra tycker att det är ett stort steg framåt för samhället. 

När svenska folket tillfrågades om ordet var det dock kritikerna som vann omröstningen. På uppdrag av Newsner frågade opinionsundersökningsföretaget YouGov 1006 svenskar om ordet hen skulle tas bort ur ordlistan, och majoriteten svarade ja.

”Tycker du att Svenska Akademien ska stryka ordet ”hen” ur Svenska Akademiens ordlista (SAOL) eller ska ordet finnas kvar?”

Tinxi

Av de 1006 personer som deltog svarade 12% att de inte vet eller har någon åsikt, resten var fast beslutna om vad de tyckte i frågan. 39% ansåg att ordet ska vara kvar, medan majoriteten, 49% svarade ”Nej, det skall strykas”. 

* Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 29-30 mars 2017 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige