Fact-checking policy

Faktakontroll är en extremt viktig del av Newsners redaktionella arbete. 

Vår redaktionella process inkluderar flera steg av faktakontroll innan publicering. 

Vi försöker alltid att hänvisa till originalkällan och/eller andra medier.

När vi rapporterar om en åsikt, är vi alltid tydliga med vems åsikt vi framför. 

Är det en av våra egna skribenters åsikter vi publicerar, framgår även det tydligt. 

Vi har även en kvalitetsredaktör, dit läsare kan mejla in åsikter och frågor kring vårt innehåll. 

Ethics policy

Newsner är en nyhetssida där journalistikens pressetiska regler alltid står i centrum. 

Newsner är en fri och självständig nyhetssida. Vi ange alltid källa när våra texter bygger på andras uppgifter. Vi respekterar upphovsrätten. I en artikel som belyser en konflikt ger vi båda sidor möjligheten att kommentera. 

Vi strävar mot att återge citat med 100 procents korrekthet. Vi tar inte citat eller kommentarer ur sitt sammanhang.

Corrections policy

Om vi har publicerat felaktiga uppgifter, korrigerar vi snabbt och med full transparens. 

Mindre ändringar i en text (till exempel stavfel) som inte påverkar textens mening sker utan en redaktörs anmärkan på sidan.
Andra uppdateringar eller ändringar uppmärksammas alltid på sidan, med full transparens. 

Ownership & Funding

Newsner är en del av Nyheter365 AB, med organisationsnummer 556724-1806. 

Adressen är Birger Jarlsgatan 43, 11145 Stockholm.

Vi är en nyhetssida vars annonsintäkter kommer från Facebook och Google Ads.

Editorial Team Info

Ansvarig utgivare: Christian Ström

Redaktionschef: Stefan Persson

Kvalitetsredaktör: Johan Fredriksson

Redaktörer: Johan Fredriksson, Anton Lindqvist, Susanne Gillberg, Rasmus Senator.