8 saker alla borde veta om hur det är att leva som hemlös.

I Sverige finns tusentals människor som av olika anledningar tvingas leva sina liv på städernas gator. Situationerna de utsätts för varje dag är något många av oss aldrig ens kan föreställa sig. Extra utsatta blir dessa människor när vintern gör entré och temperaturen kryper under 0-sträcket och ännu mer ensamma känner de sig när julen närmar sig med stormsteg. Här är 8 saker alla borde veta om hur det är att leva som hemlös.

1. Hemlöshet ökar bland kvinnor.

Tusentals människor saknar boende i Sverige. Bara i Stockholm saknade 2 651 personer boende under 2014. De hemlösa finns i alla åldrar och under de senaste åren har en ny trend utkristalliseras.
– Vi ser att andelen hemlösa män minskar medan andelen hemlösa kvinnor ökar. Speciellt i den yngsta gruppen, med personer under 20 år, ser man att drygt 50 procent av de hemlösa är kvinnor, säger Anne MacKey, verksamhetsledare på Stadsmissionens Center i Stockholm.

2. Psykisk ohälsa ökar – missbruk minskar.

En vanlig bild är att människor som saknar stabilt boende ofta har ett missbruksproblem. Det är en uppfattning som inte är helt korrekt. 2014 uppskattades ungefär 50 procent av Stockholms hemlösa ha ett känt missbruk, en minskning med åtta procentenheter från 2012. I stället är det allt vanligare med psykisk ohälsa. 2014 ansågs 28 procent av de hemlösa i Stockholm ha en påtaglig psykisk ohälsa.

3. Ständig oro över var du ska spendera natten.

Ett återkommande orosmoment som hemlös är att inte veta var man ska spendera natten. Speciellt under vinterhalvåret är problemet utbrett då kylan biter i.
– Det ökar dessutom på utsattheten, framför allt hos kvinnor som ibland tvingas sova hos män som då kanske förväntar sig någonting tillbaka och utnyttjar kvinnan, berättar Anne MacKey.

4. Tufft att tillgodose basbehov.

Saker vi andra tar för givet blir för någon som lever i utsatthet ett återkommande problem. Saker som en stabil dygnsvila, ha något att äta och någonstans att tvätta blir en ständig utmaning. Inte sällan spenderar man dessutom 24 timmar om dygnet, vecka in och vecka ut i samma skor och närmsta dusch kan ibland vara långt bort.
– Hygien är alltid knepigt. Har man kontakt med organisationer som vår kan man få komma och låna duschar av oss, säger Anne MacKey.

5. Svårt att vårda familjerelationer.

Att spendera sina dagar och nätter på gatan medför att det blir svårt att vårda sina familjerelationer. Många hemlösa kan berätta historier om detta.
– Jag stod framför en klocka på väggen tillsammans med en kvinna en gång. I tystnad betraktade hon hur sekundvisaren sakta jobbade sig fram. Jag frågade henne varför hon tittade på klockan så fokuserat varpå hon svarade: ”Min son fyllde 21 år för exakt 1,5 minut sedan.” När jag frågade hur länge sen det var hon träffat honom kunde hon säga exakt på timmen hur lång tid som hade passerat. Det var mer än sju år.

6. Ekonomisk utsatthet kan tvinga dig till kriminalitet.

Att lyckas bygga upp en ekonomisk buffert om du saknar jobb eller lever på försörjningsstöd är svårt för att inte säga omöjligt.
– Att lyckas spara något av den lilla summa pengar man får är otroligt svårt när du inte har någonstans att ta vägen. Det finns en koppling till kriminalitet där vissa kan ha ett missbruk att försörja, men jag vill säga att långt ifrån alla har ett kriminellt beteende.

7. En livsstil som medför stora utmaningar i kontakt med myndigheter.

Ett grundkrav så fort vi ska ha kontakt med en myndighet är att vi kan legitimera oss. Något som vi sällan ens reagerar över, men som hemlös är detta något som kan ställa till med stora problem.
– Det är dessvärre vanligt att man som hemlös blir av med sina grejer hela tiden. Du går och lägger dig någonstans och när du vaknar är dina saker borta. Då blir det svårt att behålla till exempel ett ID-kort. Och när du sedan behöver legitimera dig uppstår det genast problem – ingen vet ju att du är du, säger Anne MacKey.

8. Tufft att ha en kärleksrelation.

Att hitta någon vi tycker om och älskar och sedan vårda den relationen är något vi alla kan intyga är en utmaning. Ännu svårare blir det då när du lever som hemlös.
– Det är dessvärre inte så många boenden som erbjuder plats för par vilket ofta leder till att man väljer bort dessa härbärgen för att man inte kan bo tillsammans. Då bor man hellre utomhus.

Ingen människa ska behöva leva sitt liv på gatan utan trygghet och utan tak över huvudet. Skänk gärna dessa människor en extra tanke eller var med och skänk 100 000 måltider till Sveriges Stadsmissioner.

Gå till sverigesstadsmissioner.se/cokejul och skriv in koden du hittar på insidan av korken på Coca-Cola-flaskan.
(Annons från Stadsmissionen/Coca-Cola) Klicka här för att skänka en måltid.