9 vanor som skiljer korkade människor åt från intelligenta

Att människor är olika smarta är bevisat. Skillnaden mellan två människors intellekt kan vara enorm, trots att de är lika gamla och uppväxta i samma miljö. Vanligtvis mäts intelligens genom IQ-test, men det finns andra betydligt enklare sätt för att avgöra om en person hör till det smartare eller mindre smarta släktet. 

Enligt vetenskaps- och affärssidan Business Insider kan du räkna in dig själv i gruppen smarta människor om du har åtminstone fem av dessa vanor. 

1. Du ser inte ner på andra.

Enligt en studie publicerad i SAGE journals så har intelligenta människor en bredare bild av verkligheten, omvärlden och sig själva. Eftersom att smarta personer förstår sitt eget värde ser de inte ner på andra, medan ointelligenta personer ofta har behovet att hävda sig. Enligt studien är dumma personer mer benägna att vara homofober eller att se ner på de som inte är som dem. 

Foto: Shutterstock

2. Du kan erkänna misstag.

Att erkänna misstag handlar inte om att vika sig, det vet smarta människor. Att ta ansvar för sina handlingar och ta itu med konsekvenserna är något som smarta människor ser som en lärdom, till skillnad från mindre intelligenta som skyller ifrån sig för att komma undan. Skillnaden blir att smarta människor lär sig för att inte upprepa dåliga handlingar, medan de med lägre IQ inte gör det. 

3. Du kan sätta dig in i andras situation.

Empati och intelligens har ett samband. Smarta personer kan se saker ur flera perspektiv och har därför lättare att sätta sig in i andras situation. Enligt en studie publicerad på Wiley så är smarta människor mer benägna att förstå hur andra känner och därför också mer troliga att hjälpa andra.

Foto: Shutterstock

4. Du är ordningssam.

Visst, oordning kan bero på att personen i fråga är lat, men det har också ett samband med intelligens. Om du ser dig runt omkring på din arbetsplats så kommer du se att vissa har ett betydligt mer städat skrivbord än andra. De som är smarta brukar i regel vara strukturerade och föredra ordning. 

Foto: Wikimedia Commons

5. Du är hatisk.

Det låter konstigt, men enligt en undersökning av psykologen Satoshi Kanazawa utförd på 15 000 vuxna så är smarta personer mer eftertänksamma mot andra och därför mer hatiska. Anledningen är att smarta personer inte tror på allt och alla och har därför svårt att lita på människor. Intelligenta människor har ofta några äkta vänner medan mindre smarta har flera ytliga relationer. 

6. Du svär ofta. 

Många tror att de som använder många svärord skulle vara korkade, men så är inte fallet. En studie som publicerats på sidan ”Language Science” visar att sluga personer har ett större ordförråd och förmåga att leka med vokabulär, vilket gör att de uttrycker sin ilska med svärord.  

Foto: Shutterstock

7. Du är en nattuggla.

Att vara uppe sent hör lite till ungdomen, men det har faktiskt också ett samband med intellekt. Smarta personers hjärna fortsätter att jobba längre medan de mindre smarta blir trötta fortare. 

8. Du snoozar.

Att du har svårt att komma upp ur sängen behöver inte vara något negativt. En amerikansk studie som undersökte människors beteende visade att kloka personer väljer att dra sig lite för att de gör dem lyckliga. 

Foto: Shutterstock

9. Klipska personer är bra på att ta det lugnt. 

Det här hade man inte kunnat tro, men faktum är att eftersom det går åt energi till att använda hjärnan mycket så kan smarta personer uppskatta att vila och ta det lugnt, då de varit aktiva hela dagen.

Givetvis finns det olika former av intelligens. Du kan vara en problemlösare utan att vara en akademiker, du kan ha en svår utbildning men inte vara praktisk, och du kan vara ett socialt geni utan att ha ett avancerat jobb. Intelligens är därför svårt att mäta och kan inte bestämmas utifrån en faktor. Var person är unik med sin kombination av egenskaper, kom ihåg det. 

Källa: Business Insider, Psychological Science, Elle, Zeitjung

Så vad blev du, korkad eller smart? Kommentera och dela för att utmana de du känner.