Äldst, yngst eller mellanbarn? Så påverkas din personlighet av när du är född

En ambitiös och bossig förstfödd, kompromissande och supersocialt mellanbarn eller ett roligt och charmigt yngsta syskon? 

När du är född i förhållande till dina syskon kan påverka hur personlighetsdragen ser ut, anser forskare. 

Känner du inte igen dig i beskrivningarna? Då kan det finnas flera förklaringar till varför. 

Egentligen är det ju ganska allmänt vedertaget. Att födelseordningen i en familj också påverkar hur personlighetsdragen ser ut hos respektive syskon. Frågan är bara hur väl det stämmer? 

Är verkligen ett storasyskon per automatik mer ansvarstagande, och är ensambarnet mer inåtriktad och sluten? 

Här är lite intressant forskning på temat, som sajten Personalitybuzz rapporterat om. 

© Personalitybuzz/Newsner

Undersökningar som dessa har genomförts och intresserat människor i evigheter. För omkring hundra år sen var Alfred Adler, vän till psykoanalysens pappa Sigmund Freud, en av de starkaste förespråkarna för att födelseordning påverkar ens personlighet väldigt mycket. 

Genom historien har dessa påståenden inte riktigt visat sig vara helt exakta. Många känner inte alls igen sig i beskrivningarna, och det kan finnas fler förklaringar till varför – men det återkommer vi till.

Det här är vad forskarna har kommit fram till:

Äldsta barnet

Har bättre ledarskapsförmåga. Har ofta en mer kraftfull och dominant framtoning. Tar hand om sina yngre syskon. Det gör att äldre syskon ofta utvecklar starkare känslor vad gäller ansvar och omtänksamhet. Den förstfödda tar enligt Adler mer initiativ. Samtidigt har forskningen också visat att förstfödda är mer ärliga men samtidigt inte lika stresståliga som sina syskon. 

Mellanbarnet 

Rent personlighetsmässigt brukar faktiskt mellanbarnet också placera sig någonstans emellan sina äldre och yngre syskon. 
Om äldsta syskonet drar upp tempot i familjen blir ofta mellanbarnet ambitiös, enligt Adler. De har höga målsättningar och gör därför också fel oftare, men det lär de sig samtidigt mycket av. Mellanbarnet är samvetsgrann och flitig.

Yngsta barnet

Tenderar att utveckla en annorlunda personlighet jämfört med sitt äldsta syskon. Den yngre är oftare mer bortskämd av sina föräldrar – och älskar samtidigt uppmärksamheten de får av sina äldre syskon. 
Kan också känna sig mindre självständig, jämfört med sina äldre syskon. 
Är ofta motiverade – kanske framför allt för att man vill överträffa sina syskon? 
Minstingen är ofta väldigt social och utåtriktad.

Ensambarn 

Är du ensambarn? Då behöver du inte oroa dig över att tävla med andra syskon. Du får också mer skydd från dina föräldrar, visar forskningen. 
Enligt Adlers forskning tenderar ensambarn att bli mer beroende av andra, men samtidigt också mer självcentrerade. Forskning visar dock att ensambarn är öppna men samtidigt kanske mer nervösa än andra. Forskningen har också kunnat hitta fler perfektionister i den här gruppen. Som ensambarn slutar man helt enkelt inte jobba förrän man uppnått sina mål. 

Tvillingar

Här gäller lite annorlunda regler för syskon. För enäggstvillingar visar forskningen att man tävlar mindre med varandra. Tvåäggstvillingar brukar i regel ha samma beteende som ”vanliga” syskon har. 

Men…det här stämmer ju inte alls in på mig?

Känner du så? Lugn. Enligt en annan studie, som Aftonbladet rapporterat om, tycker endast 15 procent av männen och 23 procent av kvinnorna att stereotyperna stämmer in på dem.

Anledningen till att man inte känner igen sig själv i beskrivningen som Adler lyfter fram stavas: Starka personlighetsdrag. Det kan till exempel vara temperamentet. Passar inte temperamentet in kan det hända att ett syskon intar en annan roll på skalan. 

Det kan också ha och göra med könet. Forskningen visar nämligen att om äldsta och mellanbarnet är av olika kön så agerar båda ofta som storasyskon. 

Fysiska färdigheter kan också påverka – om ditt syskon helt enkelt är större än dig. 

Om ålderskillnaden inte är så stor mellan dig och dina syskon uppstår mer konkurrens mellan er, enligt forskningen. Är du ”sladdbarn” intar du oftast en roll som förstfödd eller ensambarn. Speciella talanger som föräldrarna lyfter fram kan också påverka skillnader på skalan. 

© Imgur

Dela gärna detta med dina vänner och släktingar för att se om det stämmer in på dem.

Publicerad av Newsner familj, gilla gärna