Regeringens förslag inför sommaren: Fritt fram att bygga altan – utan bygglov

Få saker är så trevligt och avkopplande som att sitta på en altan med sina nära och kära under våren och sommaren. Men det där med altan är inte så bara.

Idag måste den som vill bygga altan ansöka om bygglov, men detta vill regeringen ändra på.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att man ska slippa ansöka om bygglov för att få bygga altan, vilket skulle betyda att det är fritt fram för den som vill förgylla sin bostad.

Så får altanen se ut om man bygger utan bygglov

Förslaget gäller altaner som uppförs vid en- eller tvåbostadshus, eller vid altaner som uppförs vid en- eller tvåbostadshus.

Reglerna är att altanen ska byggas inom 3,6 meter från bostadshuset, och det får inte vara högre än 1,8 meter, det skriver Dina Pengar.

Foto: Pixabay

En annan restriktion som måste följas är att altanen inte får placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte berörd granne gett tillåtelse till det.

Uppfyller man dessa kriterier så är alltså fritt fram att bygga altan enligt regeringens förslag.

De nya bestämmelserna kan börja gälla 1 juli.

Foto: Shutterstock

Dela med andra som skulle glädjas åt det här härliga förslaget.