Att skippa skollunchen räknas som skolk – nu stramas skolans regler åt

Orden obligatorisk närvaro får många skolungdomar att rysa, då det betyder att de måste närvara för att det inte ska gå ut över deras betyg. Nu har Ekenässkolan bestämt att obligatorisk närvaro gäller även på lunchrasten, och de som uteblir kommer att rapporteras. Syftet är att få eleverna att äta bra, men alla föräldrar är inte positiva till förslaget. 
– När man får ett meddelande om frånvaro, och ser att ämnet är Skollunch, så börjar man undra om någon driver med en, skrev en mamma till ansvariga på skolan.

Lunchrasten är naturlig del av dagen i svenska skolor, och finns till för att eleverna ska få fylla energidepåerna och vila huvudet. Därför anses den också som viktig, särkilt på Ekenässkolan i Eslöv där man sedan skolstarten i år infört obligatorisk närvaro i skolmatsalen. 

De elever som inte närvarar i matsalen på lunchrasten rapporteras och blir märkta med frånvaro, sedan blir deras föräldrar upplysta. Detta för att skolans ledning sett att många elever sökt sig till stan på rasterna, istället för att äta en ordentlig lunch. 
– Det handlar egentligen om att få eleverna att äta bra och må bra – och orka hela skoldagen. Äter du inte ordentligt på skollunchen så kroknar du! Vissa lektioner går fram till fyra! Det vet man ju själv hur man själv blir när man inte ätit ordentligt. Målet är att få alla att äta här varje dag, säger Mikael Wahlberg, rektor för högstadieskolan till Skånska Dagbladet

Skolan har gjort en satsning på maten för att eleverna ska vilja gå till matsalen, samt att de ska få den näring de behöver. Skolan erbjuder näringsrik och allergikontrollerad mat, och det finns vegetariska alternativ samt soppor för de som vill ha det, alternativen är därmed många menar Mikael Wahlberg.

Även om skolans syfte är gott är inte alla positiva till det. En av de mammor som fått en rapport om sitt barns frånvaro på lunchen ifrågasätter om åtgärden stöds av skollagen. 
– När man får ett meddelande om frånvaro, och ser att ämnet är Skollunch, så börjar man undra om någon driver med en, skriver hon till skolan.

Det visade sig att det åtgärden faktiskt har stöd.
– Skolplikten täcker hela skoldagen, inte bara ämneslektionerna. Det är inte så att eleverna har någon rättighet att springa iväg under skolluncher eller raster. De ska vara på skolan, säger Mikael Wahlberg.

Skolans tanke med obligatorisk närvaro på lunchen är att barnen ska få i sig den näring de behöver samt låta bli att hänga på stan. Dela gärna om du tycker att fler skolor borde införa samma regler.