Brandmännen har fått nog. Nu säger de upp sig i protest mot politikernas usla syn på deras insatser för samhället.

Från och med den 1 juli finns det ingen räddningstjänst i Ljusnarsbergs kommun. Alla 19 brandmän har lämnat sina uppsägningar. Det skriver NA. – Kanske någon förstår allvaret nu. Vi kan bara hoppas, säger brandmännen till sajten.

Den bakomliggande orsaken till att samtliga brandmän vid Räddningstjänsten i Västerbergslagen är helt enkelt att man har fått nog. Fått nog av hur man behandlats av politiker och arbetsgivare. Fått nog av orimliga arbetsvillkor. Nu protesterar brandmännen genom att säga upp sig – och hoppas att politkerna förstår allvaret.
– Önskemål till ledningen om hjälp med rekrytering har ingen lyssnat på. Man har på sin höjd satt in en annons, berättar brandmännen som varit hårt pressad i flera år och hela tiden varit i behov av att anställa mer folk.
– Man måste förstå att detta är ett arbete. Som vi borde få skälig ersättning för.

Utöver det faktum att personalen var för få och hårt pressade i sitt arbete har också andra saker fungerat dåligt. Material och utrustning har uteblivit. Viktiga övningar ställts in. De känner att de pratar för döva öron och att deras kompetens inte värdesätts.

För att få ansvariga att inse allvaret kommer nu räddningstjänsten i Ljusnabergs kommun att försvinna den 1 juli. Ett beslut som tagits med stor sorg, berättar NA.
– Vi vill verkligen inte detta. Så många förslag vi kommit med – men…

Här har alla brandmän sagt upp sig: ”Liv och egendom kan gå till spillo”. #NAnyhet

Publicerat av NA den 31 mars 2016

Ska det verkligen vara på det här sättet? Att vår ovärderliga räddningspersonal ska tvingas säga upp sig för att politiker ska lyssna? Dela gärna för att uppmärksamma dessa tappra brandmän som förtjänar att behandlas bättre.