Experten starkt kritisk mot mobilförbud skolan: ”Centralt i den här världen”

Den nuvarande regeringen vill förbjuda mobiltelefoner under lektionstid på alla svenska grundskolor. Ett förslag som är en del av januariöverenskommelsen, och som hyllats och anammats på många håll i landet.

Men det är inte alla som är övertygade om att förslaget kommer att ge positiva resultat. Torbjörn Ott, docent i tillämpad IT, menar att förslaget inte fungerar bra i praktiken, då skolorna satsar på att digitalisera undervisningen, det säger han i en intervju med Sveriges Radio.

Flera skolor i landet har redan infört ett mobilförbud, bland annat på Engelbrektsskolan i Örebro, där man till och med infört en totalförbud mot mobiltelefoner under skoldagen, även under rasterna.

En annan skola som totalförbjuder mobiltelefoner är Backluraskolan i Hässelby, där man sett positiva resultat i form av att eleverna stressar mindre och umgås mer med varandra, vilket skolans rektor berättade i en intervju med SVT.

Mobilförbud ratas av experten
Foto: Shutterstock

Regeringen vill införa ett förbud på alla skolor

Men än så länge är det fortfarande valfritt för skolor att införa mobilförbud, men det vill regeringen ändra på genom att förbjuda mobiltelefoner på alla skolor.

Experten kritisk mot mobilförbud

Trots att förslaget hyllats är det inte alla som tror att det är en bra idé. Torbjörn Ott, docent i tillämpad IT, är kritisk mot mobilförbud, då han inte tror att det gynnar eleverna.

– Så vill man plocka bort ett av verktygen som är så centralt i den här världen. Då lägger man ju lite locket på för att kunna utveckla en gynnsam användning av mobiltelefoner i skolan, säger Torbjörn Ott, docent i tillämpad IT till Sveriges Radio.