Fick sparken när han ville vara pappaledig: ”Jag trodde att det var din fru som skulle föda”

När en man i Värmdö kommun ansökte om att vara pappaledig svarade chefen med kommentaren ”Jag trodde att det var din fru som skulle föda”. Några dagar senare blev han uppsagd.
– Det här målet belyser att även män riskerar att missgynnas i samband med föräldraledighet, säger Johanna Nilsson, processförare på Diskriminerings Ombudsmannen. 

När en pappa som arbetade på en affär i Värmdö kommun ansökte om föräldraledighet fick han ett oväntat svar från sin arbetsgivare. Chefen ska ironiskt ha påpekat att han trodde att det var frun som var gravid, och sagt upp den anställde bara några dagar senare. Arbetsgivaren hävdar dock att uppsägningen berott på arbetsbrist, det skriver SVT.

Mannen tog kontakt med diskrimineringsombudsmannen, DO, för att få rättvisa. Ärendet togs upp i arbetsdomstolen, som gjorde bedömningen att mannens uppsägning hade ett samband med ansökan om föräldraledighet, då denna lämnats endast fyra dagar tidigare. 
– Det här målet belyser att även män riskerar att missgynnas i samband med föräldraledighet. Situationer där det leder till uppsägning eller hot om uppsägning får självklart mycket allvarliga konsekvenser för den drabbade, säger Johanna Nilsson som är processförare på DO, till SVT.

Arbetsdomstolen beviljade mannen 40 000 kronor i skadestånd, och arbetsgivaren fick betala rättegångskostnader för 15 000 kronor.

Företaget anställde mannen igen, men han sa då upp sig självmant. 

Fall av diskriminering på jobbet rapporteras ständigt. Dela gärna för att uppmärksamma föräldrars rätt till ledighet så att inte fler hamnar i liknande situationer. 

Publicerad av Newsner familj, gilla gärna