Författaren Gunilla Bergström nekades plats på äldreboende – trots oro och plågsam smärta: ”Skam”

Folkkära författaren Gunilla Bergströms sista tid i livet var tuff och kantades av rädslor och smärta.

Hon kämpade in i det sista för en plats på äldreboende men nekades gång på gång, rapporterar Aftonbladet.

Böckerna om Alfons Åberg har översatts till 30-tal språk och har blivit både film och tv-serie.

Det blev totalt 26 böcker om den äventyrliga pojken och hans pappa och varenda en av dem har gjort succé.

Gunilla Bergström
Foto: Hans T Dahlskog /TT

Gunilla Bergström, Alfons Åbergs skapare, dog 25 augusti i år. Det efter en tids sjukdom, 79 år gammal.

“Det är med stor sorg vi meddelar att författaren och illustratören Gunilla Bergström är avliden. Bok-Makaren mottog igår kväll det sorgliga beskedet av familjen. Gunilla avled i sitt hem efter en längre tids försämrad hälsa”, skrev förlaget i ett pressmeddelande.

Tuff sista tid

Nu rapporterar Aftonbladet att handlingar från förvaltningsrätten visar att Gunillas sista tid i livet var tuff.

Inte nog med att Gunilla hade plågsamma smärtattacker dagligen, hon kände sig också otrygg i sitt eget hem, vilket gjorde att hon ansökte om en plats på äldreboende.

”Tryggheten i att veta att personal finns tillgänglig vid behov skulle ha stor betydelse för henne”, står det i yrkandet enligt Aftonbladet.

Foto: Lars Pehrson, SvD,TT/ Fredrik Sandberg/TT

Men Gunillas ansökan avslogs.

Den 24 februari 2021 avslogs ansökan av Norrmalms stadsdelsnämnd. Det för att man ansåg att behovet av stöd inte var tillräckligt stort.

– Vi träffades så ofta som det gick och saknar Gunilla något enormt. Min man, som också är litteraturkritiker, är en kritisk man men har alltid bara haft lovord att säga om Gunilla. Hon var en fantastisk människa. Det är verkligen bra att detta uppmärksammas för det är hemskt att hon inte fick den hjälp hon kände att hon behövde, säger vännen Sonja Svensson, litteraturvetare och docent till Aftonbladet och tillägger:

– Äldreomsorgen börjar likna en skam.

Beslutet överklagades

Det nekande beslutet överklagades, bland annat åberopades att hemtjänstens besök inte var tillräckliga och så pass oregelbundna att Gunillas behov inte kunde tillgodoses.

Dessutom påverkades Gunilla så svårt av smärtattackerna att hon inte kunde ta del av ”sociala och kulturella aktiviteter” via hemtjänsten. Hon kunde inte heller utnyttja möjligheten till utevistelse eftersom hon gick med rullator och hade yrselproblematik.

Av den anledningen menade man att rutinerna på ett serviceboende skulle ge Gunilla en trygghet och att hennes isolering i hemmet skulle lindras, står det i yrkandet enligt Aftonbladet.

Men den 30 juni 2021 kom nästa bakslag. Även överklagan avslogs och förvaltningsrätten menade att de insatser som erbjöds i hemmet för Gunilla uppnådde skälig levnadsnivå.

Knappt två månader senare dog Gunilla Bergström.

Äldre avstår från att ansöka

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, har drivit frågan att också känslor som otrygghet, ensamhet och oro ska vara tillräckliga skäl för att få en plats på ett särskilt boende.

– Det handlar i grunden om hur den sista tiden i livet ska se ut och vilken livskvalitet vi, som samhälle, anser är värdig i livets sista fas. Åldrandet i sig är en tid av förluster, det medför ofta en oro och svåra existentiella frågor, men den oron ska inte behöva handla om om man ska få den hjälp man behöver för att klara av dagen, säger Carina Benjaminsson, sakkunnig inom äldreomsorg på PRO, Pensionärernas riksorganisation till Aftonbladet.

Trots det är det allt färre som beviljats plats på särskilda boenden under coronapandemin. Men i nuläget saknas nationell statistik i frågan och skillnaderna mellan olika kommuners bedömningar är stora.

Enligt Carina Benjaminsson saknas det även statistik för hur många som egentligen skulle vilja ha en plats på ett särskilt boende. Då många äldre faktiskt ger upp innan de ens har försökt.

Vad tycker du om det här? Dela gärna artikeln och berätta.

Få vårt nyhetsbrev

* indicates required