Förslaget: Förbjud rökning på arbetstid

Nu kan det bli dags att fimpa cigaretten på jobbet. 

I dag beslutade omvårdsförvaltningen i Solna om att utreda rökförbud på arbetstid.

– Det kan skapa otrivsel när en person som tagit ett bloss fem minuter innan kommer in och luktar rök, säger Samuel Klippfalk (KD) till P4 Stockholm.

Debatten om rökning på arbetstid har funnits i flera kommuner runt om i Sverige, framför allt inom vården.

Nu går Solna kommun i samma riktning, där politiker vill se ett förbud för all vårdpersonal mot rökning på arbetstid. I dag beslutade omvårdsförvaltningen i kommunen om att utreda huruvida ett rökförbud på arbetstid är möjligt att införa. 

– Det handlar om att vi vill att folk ska känna trygghet och trivsel i de insatser som ges. Det kan skapa otrivsel när en person som tagit ett bloss fem minuter innan kommer in och luktar rök då, säger Samuel Klippfalk (KD) till P4 Stockholm.

Klippfalk menar att beslutet inte innebär att de vill ”sätta dit rökare” på något sätt. Personalen, som främst jobbar inom äldreomsorgen, ska fortfarande kunna röka utanför arbetstid, där även lunchrasten räknas in. Samtidigt konstaterar han att hälsoaspekten är viktig.

– En del personer har astma och då blir det ännu viktigare att personer känner trygghet och trivsel, säger han till P4 Stockholm.

Bildkälla: Shutterstock

Publicerad av Newsner familj, gilla gärna