Här är nya passreglerna som träder i kraft den 15 april.

Brukar du resa ofta? Då kan det vara bra att hålla koll på de nya passreglerna som införs den 15 april. Bland annat blir giltighetstiden på pass kortare för barn under tolv år – samtidigt som en gräns införs för hur ofta svenska medborgare kan skaffa nya pass inom en femårsperiod.

Borttappade pass är i dag ett stort problem och år 2013 rapporterades 177 000 svenska pass försvunna, stulna eller borttappade. Syftet med lagändringen, som riksdagen har röstat ja till, är därför att färre pass ska hamna på avvägar och i fel händer.

”Pass som missbrukas och används av andra än passinnehavaren innebär en stor säkerhetsrisk när till exempel personer med kopplingar till organiserad brottslighet eller terrororganisationer reser anonymt med andra pass än sina egna. Att många pass tappas bort eller försvinner är ett problem”, skriver polisen på sin hemsida.

Här är de tre nya passreglerna som införs den 15 april (Källa: Polisen)

1. Svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.
Om ett behov av fler pass skulle dyka upp inom denna period så kan provisoriska pass utfärdas för enskilda resor. De är dock både tids- och geografiskt begränsade till landet man reser till.

2. Vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas.
Om du nu skulle behöva ett provisoriskt pass, och har ett vanligt pass som fortfarande är giltigt, så blir det vanliga passet återkallat och spärrat internationellt.

3. Giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år sänks till tre år.
För barn under tolv år sänks giltighetstiden på pass från fem till tre år eftersom yngre barns utseende förändras snabbt. På så sätt minskar riskerna för att barns pass blir missbrukade. För barn över tolv år samt vuxna är giltighetstiden densamma.

Bildkälla utvald bild: Mostphotos

Dela gärna vidare så att fler kan läsa den viktiga informationen om de nya passreglerna.