Hans lapp avslöjar varför vi måste läsa för våra barn. Nu sprider föräldrar över hela Sverige professorns viktiga ord.

Att läsa för våra barn och därigenom inspirera dem att läsa när de blivit äldre är en ovärderlig insats. Det är någonting som föreningen Läs för barn kämpar envist för att folk ska förstå. På deras Facebook-sida har de nu publicerat en informationslapp som är undertecknad av Mats Myrberg, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Statistiken på lappen är minst sagt tydlig och har delats vidare av över 25 000 svenskar. Läs den i sin helhet här nedanför.

Detta är vad som står på lappen:

Om jag läser för mitt barn…

Spelar det någon roll?

Nio av tio ord vi använder har vi lärt oss från skriven text. En sjuåring har ett ordförråd på ca 5000-7000 ord. En sjuttonåring som läst och/eller lyssnat regelbundet till texter har ca 50 000-70 000 ord.

En sjuttonåring som inte har läst/lyssnat till texter har endast 15 000-17 000 ord.

Så stor är alltså skillnaden!

En vuxen behöver ett ordförråd på minst 50 000 ord för sitt dagliga liv, för att kunna hänga med i nyhetssändningar och för att kunna förstå normal tidningstext, instruktioner och anvisningar osv.

Så visst spelar läsningen roll!

Läs För Barn!!!

Publicerat av LÄS FÖR BARN den 19 mars 2015

Dela gärna professorns viktiga lapp vidare till fler föräldrar.