Här är mobilförbudet som får tummen upp av både lärare och elever

På en skola i Lugnvik, Östersund, är det nu totalförbud mot mobiltelefoner på lektionstid och i matsalen. Ett förbud som välkomnas av både lärare och elever. Det skriver ÖP.

– Vi får inte ha mobilerna på lektionstid, bara på rasterna. Men det är inte så många som anväder mobilerna på rasterna heller. Jag har min mobil inlåst i skåpet hela skoldagen, använder den inte alls under skoltid, säger Selma Eckerdal, elev på skolan i Lugnvik, till sajten.

På Lugnviksskolan i Östersund finns det numera ställ vid ingången till lektionssalarna. Där ska mobilerna lämnas ifrån innan det är dags för undervisning. Och från starten har också mobilförbudet fungerat till 100 procent. På rasterna är mobiltelefoner tillåtna, men under lunchtid och i matsalen råder också förbudet.

Restriktionerna för mobilanvändandet har tagits emot väl av både lärare, elever och föräldrar sedan det infördes förra terminen. Det skriver ÖP.

– Vid de tillfällen då eleverna får använda mobilerna är det i ett pedagogiskt syfte och då säger läraren till först, säger Lena Söderström, biträdande rektor på Lugnviksskolan, till sajten.

Hon menar att regelverket för mobilanvändadet, som tidigare kan ha varit ett störningsmoment, nu fungerar bra. Förbudet har också medfört att mobilanvändandet minskar på rasterna när det är tillåtet, enligt eleven Selma Eckerdal.

– Jag har min mobil inlåst i skåpet hela skoldagen, använder den inte alls under skoltid, säger Selma till ÖP.

Allt fler skolor inför mobilförbud och i nästan alla fall fungerar det väldigt bra. Dela gärna om du gillar trenden och tycker att fler skolor i Sverige borde införa ett förbud!

Publicerad av Newsner familj, gilla gärna