Kommunalrådets förslag: Tillåt lärare beslagta elevernas mobiltelefoner.

Debatten om elevers användande av mobiltelefoner i skolan har pågått under en längre tid. I Sverige har respektive skola och rektor möjligheten att införa särskilda ordningsregler. Det har bland annat inneburit att Bräckeskolan i Göteborg infört ett förbud mot mobiler och surfplattor. Opinionen för ett nationellt förbud tycks också växa sig allt starkare. Nu vill Uppsalas kommunalråd Caroline Andersson (S) ta det ett steg längre och införa en lag som skulle innebära att lärare kan beslagta elevers mobiltelefoner – i förebyggande syfte.

Om en mobiltelefon upplevs störa undervisningen har en lärare i dag, enligt lag, rätt att beslagta mobilen. Men Uppsalas kommunalråd Caroline Andersson (S) vill ta det ett steg längre och öppna upp för möjligheten att lärare också kan beslagta mobiler i förebyggande syfte. Det rapporterar SVT.
– Man har som rektor i dag möjlighet att införa lokala ordningsregler på sin skola. Men jag får signaler från både elever och lärare som känner att mobilen stör undervisning, men också utanför klassrummet i olika situationer, säger kommunalrådet.

Uppsalas kommunalråd Caroline Andersson (S) har fått signaler från både elever och lärare som känner att mobilen stör undervisningen.

forboddet
Shutterstock

Kommunalrådet anser att rektorerna måste få de medel som är möjliga för att hantera problematiken kring mobilanvändande på lektionstid.
– Jag tycker att regeringen bör ta bollen från den särskilda utredare som har föreslagit ett sådant förslag och inte sätta den i långbänk. Vill vi ge rektorerna stöd i ryggen att våga hantera frågorna ute på våra skolor, säger hon till SVT.

Vad tycker du om det här förslaget? Dela gärna om du anser detta vara rätt väg att gå.