Kommunens beslut: Djur förbjuds på äldreboenden: ”Robotkatt kan vara ett alternativ”

Nu får de äldre inte längre djursällskap på äldreboenden.

Inte i alla fall i Piteå efter att socialnämnden klubbat igenom beslutet.

– Robotkatter kanske kan vara ett alternativ, säger Sven-Gösta Pettersson (S), ordförande i socialnämnden, till Piteå-Tidning.

Våra älskade äldre förväntar vi oss att de alltid ska få det bästa.

Men emellanåt kommer det nyheter kring att något ska dras in på äldreboenden, något som förståeligt nog upprör många.

Nu har Piteå beslutat att kommunens äldreboende inte längre får ha djur på plats.

– Vi har beslutat att djur inte är tillåtna på våra särskilda boenden för äldre och det är det beslutet som gäller nu, säger Sven-Gösta Pettersson (S), ordförande i socialnämnden, till Piteå-Tidning.

Socialnämnden menar att det är för stort ansvar för de äldre på boendena för att kunna ha möjligheten att ta hand om dem.

I beslutet skriver socialnämnden att många olika risker ska tas hänsyn till exempelvis allergi, överkänslighet, smitta och smittspridning, fysiska risker och hundrädsla. De fastslår också att huskatt inte bör förekomma på boenden, skriver Piteå-Tidning.

Djur stoppas från äldreboende. Foto: Shutterstock

Kommunen om alternativa lösningar: Robottkatt

Sven-Gösta medger att det är tråkigt för de äldre men att det finns alternativa lösningar.

– Robotkatter kanske kan vara ett alternativ, men det får vi se om det blir aktuellt i framtiden, säger han.

Vad tycker ni om detta beslut? Lämna en kommentar på vår Facebooksida.