Mamman förlorar vårdnaden om barnen – för att hon gjort något som många föräldrar gör

Att släppa sin bebis ur sikte kan kännas jobbigt för en förälder, även om det bara handlar om några sekunder. Det är vanligt att mammor har svårt att släppa kontrollen då de vill ha ständig uppsikt på sina små, men ibland kan det vara bra att lyssna på andras råd, det fick en småbarnsmamma från England veta. 

Mamman lät hennes två barn, båda under fyra år, sova i sängen tillsammans med henne. Men när socialsekreteraren bad henne sluta med det efter att de hittat blåmärken på barnen ville hon inte lyssna. Det ledde till att hon förlorade vårdnaden om dem.

Att låta sina småbarn sova tillsammans med en i sängen kan tyckas både mysigt och betryggande, därför är det också väldigt vanligt. Men tyvärr medför det risker som man bör ta på allvar. 

En mamma från Peterborough i England lät sina små söner sova i sängen tillsammans med henne varje natt, men när socialsekreteraren bad henne att sluta med det ville hon inte lyssna. Socialsekreteraren hade upptäckt blåmärken på en av pojkarna, och även om dessa var en olyckshändelse så avrådde hon mamman från att ha pojkarna i sängen.   

Då fler personer blev oroliga för pojkarna satte man socialsekreterare på att hålla koll på och stötta familjen. Kort därefter upptäcktes blåmärken och en skadad handled på en av pojkarna. 

Domaren gjorde bedömningen att mamman älskade sina barn högt och inte skulle skada dem avsiktligt, men att det betraktades som misshandel att låta pojkarna sova med henne. 

Då domaren var orolig för barnens säkerhet gjorde han bedömningen att barnen skulle adopteras. Detta skapade starka reaktioner hos många, då det visat sig att 80% av alla föräldrar låter småbarn sova med dem i sängen, det skriver Twentytwowords

Det är vanligt att föräldrar låter småbarnen sova med dem i sängen utan att vara varse om riskerna med det. Dela gärna för att uppmärksamma andra.