Nu får alla barn och unga 800 kronor i bidrag för glasögon.

Goda nyheter för alla familjer i Sverige! Från och med i dag, den 1 mars, tvingas alla landsting höja bidraget till kostnader för glasögon och linser för alla unga mellan 8 och 19 år.

Nu blir det billigare för alla ungdomar mellan 8 och 19 år att ha glasögon och linser! Från och med i dag, den 1 mars, utgår 800 kronor per person och år för glasögon eller kontaktlinser. Om kostnaden är lägre, ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden. Tidigare har Sveriges alla landstings bidrag för glasögon skiljt sig.

Det var i februari förra året som det klubbades att staten satsar 120 miljoner kronor på förordningen som alltså träder i kraft i dag, den 1 mars. Så här står det på regeringens hemsida: ”Syftet med bidraget är att möjliggöra för flickor och pojkar mellan 8 och 19 år, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i såväl skola som på fritiden”.

Bidraget omfattar också barn i asylsökande familjer, barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samt ensamkommande flyktingbarn.

Här kan ni läsa mer om hur man tar del av bidraget.

Dela gärna så att alla barnfamiljer blir medvetna om detta bidrag.