Nu kommer Tv-avgiften skrotas – istället får du betala skatt

Tv-avgiften kommer att skrotas och ersättas av en ny skatt.

Den nya Public service-skatten ska baseras på beskattningsbar inkomst och borde bli runt 1300 kronor per skattebetalare.

Public service-kommittén, som har utrett frågan, ska lägga fram sitt förslag till kulturminister Alice Bah Kuhnke i oktober men enligt källor till Resumé, kommer de förslå att tv-avgiften skrotas helt och ersätts med en skatt.

Det skulle innebära att skatten blir ungefär 1300 kronor per skattebetalare. Till skillnad från dagens tv-avgift som ligger på 2340 kronor, och är tänkt att öka till 2500 kronor till 2019.

För ett normalt hushåll, med två arbetande, så kommer kostnaden bli ungefär densamma. Men för ensamstående skulle kostnaden bli runt hälften jämfört med idag.

Förslaget kan genomföras från 1 januari 2019.

Är det rätt att skrota tv-avgiften? Skriv vad du tycker i kommentarerna och dela gärna vidare!