Fler poliser och kameraövervakning i samhället – nu ställer svenska seniorer krav

Trots all utveckling som hunnit ske i samhället de senaste fem åren så känner sig många seniorer otrygga, och mer än hälften känner sig mindre trygga än för fem år sedan. Det visar en undersökning genomförd av Smart Senior. Nu efterfrågas flera saker som ska göra att äldre känner sig tryggare i samhället, till exempel fler väktare.

När Smart Senior samlade in svar från 7 000 seniorer gällande deras syn på säkerheten i samhället svarade över hälften att de känner sig mindre trygga idag än för fem år sedan. Endast åtta procent av alla tillfrågade uppgav att de alltid känner sig trygga, vilket tyder på att något måste göras.

 

Rädsla för att luras på internet

Alla 7 000 som tillfrågades är över 55 år, och undersökningen är en av de största som någonsin genomförts bland Sveriges seniorer. Statistiken visar att det deltagarna räds för är framförallt att bli lurade på internet, och att få sin identitet kapad. På tredje plats kommer oron för att misshandlas eller rånas utomhus, vilket hela 33% bekymrade sig mest för.

 

Foto: Johan Nilsson/TT

 

”Det borde vi ta på allvar”

Andra saker som svenska seniorer oroar sig över är inbrott och ovälkommet besök. Svaren varierade stort mellan kön och geografiskt läge, men det faktum att endast 8% av alla deltagare känner sig trygga får Mathias Lang, VD för Smart Senior, att reagera.
– Resultatet avspeglar den aktuella debatten om trygghet och brottslighet vi haft de senaste månaderna men jag är ändå överraskad över att så många äldre människor upplever en ökad otrygghet och rädsla. Det borde vi ta på allvar, säger han. 

 

Foto: Smart Senior

Önskar fler poliser och ordningsvakter

I samma undersökning tillfrågades seniorerna vad de vill se för lösning på problemet. Där svarade fler än hälften (58,7%) att de vill ha fler poliser och ordningsvakter. 55,45% önskade helst kameraövervakning på offentliga platser.

 

Om något ska göras måste vi höja rösterna för att få samhället att förstå hur otryggt det är. Dela gärna om du också tycker att säkerheten måste bli bättre.