Ny studie: småbarnsföräldrar ägnar mer tid åt mobilen än sina barn

En ny studie visar att många småbarn upplever att deras föräldrar inte har tid med dem. Nästan hälften av hundratals barn som deltog i studien har sagt att deras föräldrar aldrig gör något roligt tillsammans med dem, och anledningen har i många fall visat sig vara den tid som mobiltelefonen upptar.
– Det kan leda till en inre oro som på sikt kan påverka barnens självbild. Barnen kan bli uppmärksamhetstörstande om de saknar trygghet och omsorg från sina föräldrar, säger barnpsykologen Charlotte Diamant.  

En undersökning från danska Børnerådet visar att 43 procent av 531 förskolebarn upplever att deras föräldrar är ”mycket stressade”. Enligt barnpsykologen Charlotte Diamant är detta något som kan få allvarliga konsekvenser, då små barn känner av stress och själva kan bli mycket stressade av det. 
– Det kan leda till en inre oro som på sikt kan påverka barnens självbild. Barnen kan bli uppmärksamhetstörstande om de saknar trygghet och omsorg från sina föräldrar, säger hon till danska TV2

När två av barnen som deltog i studien – Sabine och Emma, får frågan vad de tror att det är som tar föräldrarnas tid är de helt överens om att det är telefoner och datorer. 

En tredjedel av alla barn i undersökningen upplever att deras föräldrar aldrig har tid att vara med dem, och flera av dessa barn känner sig ledsna och osäkra när föräldrarna stressar. 
– Min pappa tittar mycket på sin telefon och min mamma tittar mycket på sin dator, säger femåriga Sabine till TV2.

När en förälder tillbringar mycket tid i sin telefon känner barnen av frånvaron och blir stressade. Dela gärna för att uppmärksamma problemet så att fler barn kan få den tid och uppmärksamhet som de förtjänar.