Nya förslaget: Förbjud rökning vid svenska lekparker.

Vart man får röka, och vart man inte får göra det, har länge varit föremål för diskussion och på flera offentliga platser har det redan införts rökförbud. En plats där det än så länge inte är förbjudet att röka är vid lekparker – men eftersom många barn vistas där och kan ta skada så föreslår nu Sebastian Hidén, Sjukvårdspartiet i Värmland, i en motion att det ska införas rökförbud vid alla lekparker i Säffle kommun.  

Genom att införa rökförbud på alla kommunens lekparker menar Sebastian Hidén (SiV) att Säffle skulle bli ett föredöme i den omdebatterade frågan.

– Jag ser det som en självklarhet att alla lekparker i Säffle kommun ska ha rökförbud, då det är mycket ohälsosamt att röka och den passiva rökningen kan skada de ungas hälsa, skriver Hidén enligt Säffle-Tidningen i sin motion.

Han menar också att stoppet för cigaretterna skulle innebära att yngre personer inte blir lockade till att börja röka.

– En annan anledning till att rökförbud ska införas vid alla lekparker är att vi inte vill att barn och ungdomar skall inspireras till att röka genom att se rökande vuxna, så att vi i den bästa av världar kan se ett helt rökfritt Säffle, skriver Hidén enligt Säffle-Tidningen.

Hidéns förslag på rökförbud är inte det enda som är på tapeten just nu. Tidigare i år lämnade Tobaksdirektivsutredningen in ett förslag på nya rökförbud till regeringen. Det innefattade bland annat förbud vid uteserveringar, allmänna entréer och områden som är avsedda för kollektivresande, som tågperronger och busshållplatser. Den tobakslagen föreslogs träda i kraft den 1 januari 2018.