Nya siffrorna: Så många äldre riskerar fattigdom i Sverige

Nya siffror från EU, som Expressen tagit del av, visar att färre svenska pensionärer riskerar fattigdom.

Däremot ligger Sverige långt efter både Finland och Danmark i statistiken.

– Det är inte acceptabelt att vi halkat så långt efter, säger Anna Eriksson, sakkunnig på SPF Seniorerna, till tidningen.

Det är EU:s statistikorgan ”Eurostat” som tagit fram nya siffror där de benämner risken för fattigdom samt hur stor pension man har i jämförelse med den svenska medianinkomsten på 12 300 kronor.

Färre med ansträngd privatekonomi

Siffrorna bedömer att alla som lever på en pension som är 60 procent av den svenska medianinkomsten eller lägre riskerar att hamna i fattigdom.

De siffror som EU publicerar gäller för 2018. I fjol fanns det enligt EU runt 294 000 pensionärer över 65 i Sverige som levde med särskilt ekonomiskt ansträngda privatekonomi förra året. Siffran året dessförinnan var 312 000.

Foto: Shutterstock

Att siffran minskat är givetvis glädjande. Men i jämförelse med de nordiska grannarna ligger Sverige efter.

Sverige halkar efter: ”Inte acceptabelt”

I Sverige uppges 14,6 procent av den äldre befolkningen ligga under gränsen för att hamna i fattigdom. I Finland ligger det på 13,3 procent och Danmark på 8,7 procent.

– Sverige har fortfarande högst siffror i Norden och det är tyvärr inga nämnvärda förbättringar vi ser och kan sannolikt inte förvänta oss sådana heller. Det är inte acceptabelt att svenska pensionärer halkar så långt efter sina nordiska grannar och kommer att fortsätta göra det med alla sannolikhet framöver, säger Anna Eriksson, sakkunnig på SPF Seniorerna till Expressen.

SPF Seniorernas egen mätning visar att pensionerna har utvecklats svagt i relation till köpkraften de senaste åren.

Foto: Shutterstock

Om det höjda taket i bostadstillägget uteblivit samtidigt som det ej blivit några skattelättningar hade pensionärerna haft nästintill en obefintlig förändring av köpkraften sedan 2010.

Vill se översyn av systemet

Samtidigt innebär dyrare mat, transport och boendekostnader stora utmaningar för pensionärer som ligger på gränsen varje månad.

– För många seniorer är det tufft att hänga med kostnadsutvecklingen i allmänhet och bostadskostnaderna i synnerhet. Det måste snarast in mer pengar i systemet. Pensionsavgiften behöver höjas och komma både dagens och framtidens pensionärer till del genom högre allmänna pensioner. Vi vill se ett helhetsgrepp om pensionsfrågorna och en översyn av hela systemet, säger Anna Eriksson till Expressen.

Alla pensionärer förtjänar att leva utan att känna stress över ekonomin. Dela om du håller med!