Psykologen till alla föräldrar: Så pratar du med dina barn om tragedin i Trollhättan.

Både barn och vuxna kan behöva stöd efter det ofattbara som inträffade i Trollhättan under torsdagen. Sofia Grönkvist arbetar för Bris och kommer här med råd till alla föräldrar hur de ska hantera det som inträffat inför sina barn.

Den fruktansvärda händelsen i Trollhättan i går, torsdag, har väckt oro och frågor hos barn och föräldrar över hela landet. Sofia Grönkvist är sakkunnig och biträdande chef på Bris stödenhet. Hon säger att det är väldigt viktigt att föräldrar vågar prata med sina barn om det hemska som hänt.

– Skolattacken väcker orosfrågor hos både barn och vuxna. Uppgiften som förälder, eller som annan vuxen som är nära ett barn, är att trygga och lugna barnet att hantera alla känslor, frågor och tankar som kommer. Det är jätteolika hur barn reagerar på den här nyheten. Det beror bland annat på vilken ålder barnet är i, vilka tidigare erfarenheter som barnet har och hur man är rustad under sin uppväxt, säger hon till Newsner.

Det kan vara en svår balansgång för vuxna att veta hur man ska hantera den här situationen. Det kan vara så att man inte vill säga för mycket för att riskera att väcka hemska tankar hos barnen som inte funnits tidigare, men om man inte talar om det kan det hända att barnen stänger det inom sig. Sofia Grankvist menar att vuxna måste våga att tala om det och att göra det på ett bra sätt.

– Man måste alltid ta reda på vad just sitt eget barn behöver och agera själv utefter hur barnet reagerar. Barn kommer att reagera olika. Det går inte att förutse det och barnen behöver därför bli bemötta på olika sätt. Det är lika normalt att reagera med oro och rädsla, som att inte reagera någonting alls. Inget är rätt eller fel.

Hur tycker du att man som förälder kan gå in i det här samtalet med sitt eller sina barn?
– Det bästa är att vara konkret och ställa frågor. Fråga hur de har pratat om det i skolan, om de har pratat med sina kompisar om det och vad de har sagt till varandra. Man kan också fråga vad de själva funderar över. Man måste som förälder våga fråga och inte bara invänta barnet. Man måste uppmuntra barnet så att de kan ställa frågorna som de bär på. Att man som vuxen vågar prata med sitt eller sina barn om det som hänt är jätteviktigt, även om det känns svårt för en själva att tala om.

Bris har arbetat extra efter att detta ofattbara inträffade och har därefter varit än mer tillgängliga för både barn och vuxna.
– Så fort detta kom till Bris kännedom i går (torsdag) satte vi i gång med vår beredskap. Vi möter barn i kris varje dag i vår stödverksamhet, säger Sofia Grönkvist och fortsätter:

– Vi rustade oss för att vara tillgängliga för media och förberedde oss för hur vi pratar direkt till barn om det. Vi hade öppet extra i vår jourtelefon och öppnade även upp bris vuxentelefon om barn, dit de som var oroliga och behövde prata kunde ringa. Detta för att visa att vi finns här och att vi är vana vid krissituationer och att prata om sådant som hänt både med barn och med vuxna.

Vilken typ av samtal har ni fått in?
– Vi har fått in samtal från både barn och vuxna. Vi har talat med barn om hur något sådant kan hända och med vuxna som undrar hur de ska prata om det med sina barn. Kanske har det mer initialt varit mest vuxna som vill prata om hur de kan och bör prata och stödja barn på bästa sätt. Många vuxna är rädda att prata för mycket om det medan det finns en risk att vi i stället pratar för lite.

Sofia Grönkvist menar att skolans roll nu är jätteviktig. Detta inte bara i och omkring Trollhättan utan över hela Sverige.
– Skolans roll i det här är verkligen jätteviktig. Jag hoppas att varenda skola talar om det här, för det behövs och då även på lågstadiet.

Sammanfattningsvis. Vad ska vuxna nu tänka på?
– Det viktigaste nu är att vi tryggar, lugnar och stärker våra barns känsla av kontroll. Vi behöver visa att vi finns här och att visa att vi är beredda på att svara på frågor även kring det som är svårt. Att vi är nyfiken och vill veta vad våra barn tänker.

Sofia Grönkvists råd till föräldrar:

  • Att trygga och lugna barnet i att hantera alla frågor som uppstår. Det är jätteolika i hur barn reagerar, vissa ställer frågor medan andra inte gör det alls (och ingetdera är ”fel”).
  • Ta reda på hur just ditt/dina barn reagerar. Ställ frågor och var nyfiken.
  • Var konkret i dina frågor. Fråga ditt/dina barn hur de har pratat om detta i skolan, vad de har sagt till sina vänner och vad de tänker.
  • Var tydlig med dina svar. Är det något du inte har svar på, exempelvis kring hur något sådant kan hända. Svara att du inte vet, men att det finns poliser och andra som jobbar med att ta reda på vad det var som hände och varför. Fråga gärna ditt barn hur de tänker kring den här situationen, dela era tankar.
  • Är du som förälder osäker till hur du ska prata med ditt barn, ska du inte tveka att själv tala med någon som kan hjälpa dig. Bris har en vuxentelefon som finns öppen för sådant.

Robin Söderlund

Bildkälla visningsbild: Twitter

Publicerad av Newsner familj, gilla gärna