Sköterskan går in i döende patientens rum. När kollegan ser vad han gör avslöjas en underbar gest.

Austinburg Nursing & Rehab Center utspelade sig händelsen som just nu värmer hjärtan över hela nätet. På detta hospice låg Mary. En dam i livets slutskede. Sköterskan Joshua Woodard ville hedra henne med en alldeles speciell ceremoni – och valde därför att sjunga psalmen ”How Great Thou Art”. Den underbara gesten fångades av hans kollega Marti Adkins Redmond som också skriver om den speciella relationen som Joshua och Mary hade med varandra. Via skolan lärde Joshua känna Mary redan som barn. Klippet började att spridas sedan Marys svärdotter i samtycke med övriga familjemedlemmar valt att publicera det på Facebook. – Alla som jobbar på hospice är änglar, men den här sköterskan är speciell. Mary var en gång i tiden musiklärare och Joshua Woodard var en av hennes elever, skriver kollegan Marti. Därför hedrade han henne med en sång. Joshua, du är en sköterska med ett hjärta av guld.

Dela gärna om detta ögonblick berörde dig också.