Skolan inför totalt mobilförbud – låser in tonåringarnas telefoner

Många tonåringar går ingenstans utan sina mobiltelefoner, inte ens på lektionerna i skolan. Att ständigt vara tillgänglig är dock något som stör studieron, därför har Johannesskolan i Norrköping tagit ett beslut inför kommande terminstart. Från den 10 januari låser de in elevernas telefoner.

När eleverna på Johannesskolan i Norrköping kommer tillbaka efter jullovet kommer deras vardag att se helt annorlunda ut, de kommer nämligen att få vänja sig av med sina mobiltelefoner. När skoldagen börjar får samtliga elever i årskurs ett till nio lämna in sina mobiltelefoner i en låda med små fack, sedan låses de in under dagen, det skriver NT.

Beslutet grundar sig i synen på mobiltelefonernas inverkan på elevernas studiero.
– Vi har märkt att mobiltelefonen nästan blir som ett stressande moment, där eleverna känner att uppmärksamheten dras mot mobilen, säger Daniel Yalin, arbetslagsledare för Johannesskolans högstadium.

Tidigare rådde mobilförbud endast under lektionstid för Johannesskolans högstadieelever, men då man tror att ett totalförbud kan främja studieresultaten utökar stärker man regeln efter nyår. 
– Vi vill att de ska umgås med varandra, se varandra och lära känna varandra mer. Nu har vi laddat upp med fler sällskapsspel och liknande för att skapa en mer social miljö. Att använda sociala nätverk på fritiden är självklart upp till var och en, säger Daniel Yalin till NT. 

Hur eleverna kommer att reagera är oklart, men fler skolor i Norrköpings kommun har valt att anamma införandet om mobilförbud.

Dela gärna om du tycker att fler borde överväga mobilförbud på skolan.