Svenskarna har fått nog: Våra pensionärer förtjänar bättre mat

Maten som serveras på svenska äldreboenden har länge varit ett omtalat ämne. Debatten har snurrat i ett flertal medier där det diskuterats både näringsinnehåll, kvalité och huruvida dessa är bra eller inte. 

En undersökning utförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Newsner visar dock att majoriteten av svenskarna uppfattar maten på svenska äldreboenden som dålig. Hela 59 procent hade en negativ bild av äldrematen. 

Sällan har maten på svenska äldreboenden varit ett så medialt uppmärksammat ämne som under 2016. Frågan fick snurr dels efter att stjärnkocken Leif Mannerström gav sig in i debatten när en kvinna i Sundsvall serverades några korvbitar och två kalla potatisar i sin lunchlåda på äldreboendet. 

Samma uppsving fick ämnet när äldre på boendet Blomstergården i Krokom serverades korv med bröd istället för nyårsmiddag som de lovats.

I en undersökning från YouGov på uppdrag av Newsner visade det sig att majoriteten av de svenskar som deltog uppfattade maten på svenska äldreboenden som dålig. På frågan ”Vad är din uppfattning om maten på svenska äldreboenden?”, svarade 35 procent att de uppfattar den som ”ganska dålig”, och 24 procent trodde att maten var ”mycket dålig”. 

Därmed hade 59 procent av de 1 518 personer som deltog i intervju en negativ syn på den svenska äldrematen. 19 procent ställde sig neutrala och svarade att de tror att maten är varken bra eller dålig och endast 12 procent hade en positiv bild av maten.

11 % svarade att de tror att maten är ganska bra, och 1 procent trodde att maten är mycket bra. 

Procentuellt var det ungefär lika många män som kvinnor som hade en nagtiv bild av maten på svenska äldeboenden. Den största andelen av de som trodde att maten är ganska dålig var de 55 år eller äldre. Av de som trodde att maten är ganska bra var flest kvinnor. 

Siffrorna visar inte att det geografiska läget för de svarade hade någon påverkan på svaren. 35 procent av de som svarde ”ganska dålig” var bosatta i Stockholm och Södra mellersta Sverige, och med små marginaler hade Norra Sverige och Skåne, Halland och Blekinge några fler negativt inställda. 

* Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 16-20 december 2016 har sammanlagt 1518 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre.

Vad är din uppfattning om maten på svenska äldreboenden? Dela gärna din kommentar.